Log In / Sign In

Rekordowy miesiąc dla PV w Polsce

Rekordowy miesiąc dla PV

fot. Fotowoltaika On, źródło: flickr.com

Rosnące zainteresowanie Polaków modułami PV potwierdzają dane z branży. Jak wskazuje OPEUS Energia, z końcem czerwca br. zaczęto ogłaszać przetargi na realizację ok. 2 000 instalacji prosumenckich – to ponad trzykrotnie więcej niż w całym drugim półroczu 2014 roku. Pomimo takich wzrostów wciąż potrzebne jest jednak aktywne promowanie tej metody pozyskiwania energii elektrycznej i udział firm z branży w konferencjach czy targach.

Rekordowy miesiąc dla PV

OPEUS Energia:

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów, na koniec 2015 r. moc zainstalowanych w Polsce paneli fotowoltaicznych ma być nawet trzykrotnie większa niż rok wcześniej. Już teraz można potwierdzić, że ostatnie miesiące to zdecydowany wzrost zainteresowania Polaków instalacjami prosumenckimi. W ostatnim czasie, w związku z przyznaniem z końcem czerwca dotacji z programu PROW 2007-2013 i rozdzieleniem środków pomiędzy ok. 100 gmin, ogłoszono przetargi na realizację ok. 2 000 instalacji prosumenckich o mocy od 3 KWp do 5 KWp w jeden miesiąc. To zdecydowana zmiana w porównaniu do roku 2014, kiedy – zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki – przez 6 miesięcy, od lipca do grudnia, takich instalacji powstało 590. Eksperci podkreślają jednak, że pomimo obecnych wzrostów wciąż konieczne jest aktywne promowanie pozyskiwania energii elektrycznej ze słońca oraz dzielenie się wiedzą z potencjalnymi inwestorami.

Przygotowanie do przyszłych inwestycji

Z uwagi na fakt, iż w Polsce fotowoltaika to wciąż relatywnie nowość, konieczne jest informowanie potencjalnych właścicieli instalacji PV o możliwościach inwestycyjnych, m.in. finansowaniu przedsięwzięć z dotacji, a także korzyściach płynących z realizacji projektów – mówi Sławomir Reszke, Prezes Zarządu OPEUS Energia. Obecnie na moduły fotowoltaiczne najczęściej decydują się jednostki samorządu terytorialnego. Po 1 stycznia 2016 roku, kiedy w życie wejdą zmiany w ustawie o OZE oraz taryfy gwarantowane, po których nadwyżka wyprodukowanej mocy będzie mogła być odsprzedawana do operatorów sieci dystrybucyjnych, dalszych, dynamicznych wzrostów należy spodziewać się w segmencie mikroinstalacji realizowanych w ramach programu Prosument. Obecnie do potencjalnych inwestorów dedykowany jest szereg targów i konferencji, podczas których mogą oni przygotować się do inwestycji.

Takie inicjatywy jak np. II Międzynarodowe Forum Ekologiczne organizowane w Kołobrzegu, podczas którego mogliśmy dzielić się swoją wiedzą, a także rosnący udział fotowoltaiki w jednych z największych targów dotyczących OZE, RENEXPO Poland 2015, które dedykowane są zarówno władzom samorządowym, jak i indywidualnym inwestorom, mają bardzo duże znaczenie dla promowania inwestycji w panele PV. Przez ostatnie kilka miesięcy aktywnie uczestniczyliśmy także w spotkaniach organizowanych przez premiera Pawlaka i Fundację Polski Kongres Gospodarczy „Więcej miejsc pracy w regionie”. Mamy nadzieję, że dzięki takim inicjatywom na rynku przybywać będzie nie tylko inwestorów, ale i specjalistów z dziedziny OZE – komentuje obecne trendy na rynku Sławomir Reszke.

Znaczenie jakości w fotowoltaice

Powiększanie się rynku powoduje także, że firmy z branży coraz częściej uczestniczą w konkursach potwierdzających jakość oferowanych usług. – Z uwagi na fakt, iż odpowiedni montaż paneli ma bardzo duże znaczenie dla późniejszej sprawności instalacji i produkcji optymalnych uzysków energii, firmy coraz częściej starają się o certyfikaty potwierdzające jakość wykonywanych usług – mówi Sławomir Reszke. Zarządzana przez niego spółka OPEUS Energia we wrześniu br. została laureatem programu organizowanego pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Klubu Polskie Forum ISO 9000 – Najwyższa Jakość Quality International 2015, zdobywając wyróżnienie w kategorii QI Services – usługi najwyższej jakości. Takie wyróżnienia wskazują też, że usługi z zakresu montowania paneli PV stają się coraz bardziej powszechne i znane wśród Polaków.