Log In / Sign In

Net-metering

W ciągu ostatnich kilku miesięcy przez polskie media branżowe przewinęły się dziesiątki informacji dotyczących nowych systemów wsparcia, sposobów rozliczeń prosumentów oraz taryf gwarantowanych. Chaos wywołany przez słaby przepływ informacji oraz liczne spekulacje powoduje, że wiele osób jest zdezorientowana i nie wie czego spodziewać się w nadchodzącym 2016 roku. W związku z tym, w ramach nowego cyklu Akademia EasySolar omówimy szczegółowo wszystkie najważniejsze aspekty Ustawy o OZE tyczące się systemów prosumenckich. Pierwszym z mechanizmów, który przedstawimy będzie obowiązujący od stycznia 2016 r. netmetering, zwany w ustawie „półrocznym okresem rozliczeniowym”.

Obecny system rozliczeń

Zanim jednak przejdziemy do samego net-meteringu warto jest wspomnieć o obecnie funkcjonującym systemie rozliczeń prosumentów. Niestety na chwilę obecną prosumenckie instalacje PV są zobligowane do odsprzedaży całej niespożytkowanej energii do sieci po cenie odpowiadającej 100% średniej ceny na rynku konkurencyjnym za energię elektryczną. System ten zakłada bieżące rozliczanie się z zakładem energetycznym co niestety nie jest opłacalne dla prosumentów ze względu na niedopasowanie krzywej produkcji energii elektrycznej systemu PV z typową krzywą zapotrzebowania na energię elektryczną gospodarstw domowych. Powoduje to brak możliwości bilansowania nadprodukcji generowanej np. w miesiącach letnich na rzecz miesięcy zimowych kiedy to ilość produkowanej energii przez systemy fotowoltaiczne jest znacznie niższa. Niestety jak łatwo zauważyć, taki system rozliczeń jest nieskuteczny i negatywnie wpływa na okres zwrotu inwestycji.

Przyszłoroczne zmiany

Na szczęście już niedługo, a dokładniej od 1 stycznia 2016 roku będziemy mogli cieszyć się nowym systemem rozliczeniowym, który w znaczący sposób wesprze instalacje prosumenckie, a w szczególności systemy fotowoltaiczne. Będzie to wspomniany już net-metering czyli system rozliczeń półrocznych. Jest to popularny na całym świecie system bilansowania zużycia energii elektrycznej w skali półrocznej. Takie wydłużenie okresu rozliczeniowego sprawi, że nadmiar energii wyprodukowany w miesiącach letnich będzie mógł być w pełni spożytkowany zimą, a sieć elektroenergetyczna stanie się swoistym „magazynem energii”. Umożliwi to praktycznie uniezależnienie się niewielkich systemów prosumenckich od systemu taryf gwarantowanych, który nadal jest niepewny i prawdopodobnie zostanie okrojony przez nowelizacje Ustawy o OZE.

Uwaga na przewymiarowane

Niestety, nadal wielu sprzedawców systemów PV stara się namawiać inwestorów na zakup jak największych instalacji, których rentowność jest w 100% uzależniona od dodatkowych systemów wsparcia. Nie jest to oczywiście opłacalna strategia, szczególnie w chwili obecnej gdy nie możemy być nawet pewni wartości taryf gwarantowanych. Takie instalacje zdają się być uzasadnione tylko w przypadku pokaźnego wsparcia inwestycyjnego takiego jak np. program „Prosument”.

Net-metering netto

Niestety system rozliczeń półrocznych nie będzie aż tak wydajny jak się początkowo spodziewaliśmy.  Wprowadzony od stycznia przyszłego roku net-metering będzie tzw. net-meteringiem netto. Oznacza to, że proces bilansowania energii będzie dotyczył tylko i wyłącznie samych kosztów energii elektrycznej a nie np. opłaty dystrybucyjnej, która stanowi pokaźny procent ostatecznej ceny za energię elektryczną. Oznacza to, że każdy pobór energii z sieci będzie wiązał się z poniesieniem przez prosumenta opłaty dystrybucyjnej, niezależnie od tego czy będzie on pobierał „własną” energię wcześniej wprowadzoną do sieci czy też zakupioną od dystrybutora.

Nie mniej jednak pomimo swoich wad, net-metering jest nadzieją dla polskich instalacji prosumenckich. Pozwoli on na pewną stabilizację rynku instalacji co w znaczący sposób wpłynie na rozwój polskiego rynku PV.

Jeśli chcesz osobiście sprawdzić na ile skuteczny będzie system rozliczeń półrocznych już dziś zakup aplikację EasySolar i zaprojektuj prosumencki system PV!!!