Log In / Sign In

Pomorze Zachodnie: 50 mln zł dla prosumentów

prosumentów

fot. OurVoices, flickr.com

W drugiej edycji programu Prosument Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 50 mln zł dla mieszkańców Pomorza Zachodniego. Dzięki temu w prywatnych domach powstanie ponad tysiąc odnawialnych źródeł energii (OZE).

Komunikat NFOŚiGW:

Pierwsza edycja programu Prosument – dofinansowanie zakupu i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii – okazała się dużym sukcesem w Szczecinie.  W ramach jej realizacji, pośredniczący w programie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rozdysponował  22 mln zł. 30 września NFOŚiGW podpisał ze szczecińskim funduszem umowę na kolejną transzę dofinansowania, opiewającą na 50 mln zł.  W październiku br. zostanie także zawarta umowa z wojewódzkim funduszem w Olsztynie, który otrzyma 10 mln zł.

Liczba prosumentów wciąż rośnie

Program Prosument cieszy się dużym powodzeniem, ponieważ mieszkańcy widzą, że taka inwestycja się im opłaca. Sukces zachodniopomorskiego funduszu polega między innymi na skutecznym upowszechnianiu wiedzy o programie. W centrum miasta otwarto punkt konsultacyjny, do którego można przyjść po poradę i uzyskać pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie – powiedział Krystian Szczepański, Zastępca prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Prosument pozwala sfinansować montaż systemów fotowoltaicznych, a także kolektorów słonecznych, pomp ciepła, małych elektrowni wiatrowych oraz źródeł ciepła opalanych biomasą. Do biur funduszu w Szczecinie i Koszalinie wpłynęło pół tysiąca wniosków o dofinansowanie montażu takich instalacji. Średnia kwota dofinansowania, składającego się z pożyczki i dotacji, o którą ubiegali się beneficjenci programu Prosument wynosi 40 tys. zł. Mieszkańcy regionu, zainteresowani energią ze źródeł odnawialnych, ubiegali się najczęściej o dofinansowanie montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 3,5 do 6 kW.

Program Prosument

Dzięki dotacjom i niskooprocentowanym pożyczkom prosumenci mogą pokryć 100 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. A do końca 2016 r. Narodowy Fundusz zapewnia im wyższe dotacje.  Na inwestycje do produkcji energii elektrycznej – w systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 40 kW – można otrzymać dofinansowanie w postaci dotacji do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. Począwszy od 2017 roku  pomoc ta spadnie do 30 proc.

Preferencyjne finansowanie źródeł ciepła obejmuje zakup i instalację kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych o mocy cieplnej do 300 kW. Dla tych przedsięwzięć dotacja wynosi do końca 2016 r. 20 proc. kosztów kwalifikowanych, w kolejnych latach zaś – 15 proc.

Do tej pory z programu Prosument Narodowy Fundusz wypłacił ponad 200 mln zł. Budżet programu na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł. Program jest realizowany trzema ścieżkami, poprzez banki, jednostki samorządu terytorialnego i WFOŚiGW.

Więcej informacji na temat programu

NFOŚiGW