Log In / Sign In

BOŚ jedynym bankiem w Prosumencie

bankiem w Prosumencie

fot. Tax Credits, flickr.com

Dnia 30.09.2015 r. został zakończony nabór wniosków dla banków do programu priorytetowego „Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki”. W drugim naborze po raz kolejny zgłosił się tylko jeden bank. Podanie o udostępnienie środków z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami złożył Bank Ochrony Środowiska.

BOŚ jedynym bankiem w Prosumencie

Prosument jest programem priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O uzyskanie dotacji można ubiegać się poprzez trzy kanały: NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz BOŚ Bank. Środki przyznawane są w postaci bezzwrotnej dotacji 40% kosztów kwalifikowanych (w latach 2014-2016) lub 30% od roku 2016 oraz obowiązkowego kredytu preferencyjnego na pozostałą część kosztów inwestycji. Budżet programu wynosi 800 mln zł. Do tej pory NFOŚiGW otrzymał ponad 4,3 tys. wniosków o łącznej wartości ponad 244,7 mln zł.

BOŚ jako jedyny bank realizujący program Prosument przyjął aż 3,6 tysiąca wniosków o łącznej wartości 157 mln zł. NFOŚiGW przekazał ostatnio Bankowi Ochrony Środowiska kolejną transzę środków (40 mln zł) na realizację kolejnych wniosków złożonych przez beneficjentów programu.

Wstrzymany nabór wniosków

Na chwile obecną BOŚ Bank nie prowadzi naboru wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji produkujących zieloną energię. Prowadzone są jedynie prace związane z realizacją wniosków przyjętych we wcześniejszej transzy. Wiadomo, że do momentu ogłoszenia przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kolejnego naboru dla banków BOŚ pozostanie jedynym bankiem realizującym program Prosument. O uzyskanie dotacji można ubiegać się poprzez dwa inne kanały: NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

NFOŚiGW oraz WFOŚiGW

W pierwszym naborze wniosków dla Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska umowę podpisały oddziały z Gdańska, Olsztyna, Rzeszowa, Torunia, Krakowa, Szczecina i Wrocławia. NFOŚiGW pozyskał w ten sposób 760 wniosków na łączną kwotę 50,6 mln zł.

Drugi nabór okazał się znacznie mniej skuteczny. Chęć przyjmowania wniosków wyraziły tylko dwa wojewódzkie fundusze: ze Szczecina i Olsztyna. Nadal trwają negocjacje z WFOŚiGW w Gdańsku.

Gminy dla których NFOŚiGW prowadzi ciągły nabór wniosków zrealizowały do tej pory inwestycje na kwotę 28,2 mln zł.