Log In / Sign In

Podsumowanie POIiŚ: 831,47 MW mocy w OZE

14 października 2015 roku Ministerstwo Gospodarki opublikowało podsumowanie inwestycji zrealizowanych w ramach IX i X osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Komunikat MG:

Łączna wartość środków przeznaczonych na działania w ramach IX i X osi priorytetowej POIiŚ w zakresie energetyki w latach 2007-2014 wyniosła 6,7 mld zł. Ministerstwo Gospodarki było instytucją pośredniczącą. W sumie podpisano  898 umów o dofinansowanie na kwotę ponad 6,6 mld zł, co stanowi ponad 98 proc. wszystkich dostępnych w ramach ww. osi priorytetowych działań.

Do końca września 2015 r. dokonano płatności na łączną kwotę ponad 5,9 mld zł, co stanowi około 88 proc. wszystkich dostępnych w ramach ww. osi priorytetowych działań.

W ramach działań IX i X osi priorytetowej POIiŚ w sumie dofinansowano 23 duże projekty, ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Zrealizowane projekty

W ramach projektów wdrażanych w IX i X osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko:

–       wybudowano 145,17 km sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej;

–       wymieniono 14 114 transformatorów, na bardziej efektywne energetycznie;

–       wybudowano 361 „wiatraków” wytwarzających energię elektryczną z wiatru;

–       wybudowano ponad 1 000 km gazociągów przesyłowych;

–       wybudowano prawie 400 km elektroenergetycznych sieci przesyłowych;

–       zwiększono o 1 miliard metrów sześciennych pojemności magazynowych podziemnych magazynów gazu;

–       przeprowadzono termomodernizację  560 budynków użyteczności publicznej;

–       powstało 831,47 MW dodatkowej mocy zainstalowanej w elektrowniach wykorzystujących OZE;

–       powstało 226,68 MW dodatkowej mocy zainstalowanej w kogeneracji.

POIiŚ 2014-2020

W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Ministerstwo Gospodarki będzie dysponowało prawie 12 mld zł na wsparcie sektora energetycznego w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jest to o ok. 50 proc. więcej środków na energetykę względem programu na lata 2007-2013.

źródło: Ministerstwo Gospodarki