Log In / Sign In

Taryfy FIT tylko za energię zbilansowaną – mogą być korzystne dla prosumentów?

Taryfy FIT tylko za energię zbilansowaną

fot. Sandtoft Roof Tiles, flickr.com

W nawiązaniu do stanowiska Ministerstwa Gospodarki w kwestii taryf gwarantowanych, które miałyby obowiązywać tylko za energię po zbilansowaniu w okresach półrocznych zdaniem Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej takie rozwiązanie niekoniecznie musi być niekorzystne finansowo dla prosumentów szczególnie biorąc pod uwagę 15 letni okres pracy mikroelektrowni.

Taryfy FIT tylko za energię zbilansowaną

                Wyliczając ekonomikę mikroinstalacji fotowoltaicznych należy wziąć pod uwagę, że osoby fizyczne korzystające z taryf gwarantowanych będą zobowiązane do zapłacenia podatku dochodowego od uzyskanego przychodu w praktyce oznacza to że taryfa 0,75 zł/kWh daje dochód 0,63 zł/kWh a taryfa 0,65 zł/kWh daje dochód 0,55 zł/kWh, przy założeniu, że inwestor nie przekracza I progu podatkowego. W przypadku osób bardziej zamożnych rzeczywiste wartości stawek będą jeszcze niższe. Z kolei w przypadku oszczędności na energii osoby fizyczne będą oszczędzać w cenach brutto. Odnosząc się do obecnych stawek za energię,  oszczędności na energii to poziom 0,4 zł/kWh i dodatkowo na przesyle 0,26 zł/kWh. Oczywiści przesył nie będzie bilansowany, lecz dobrze dobrana mocowo mikroelektrownia jest w stanie obniżyć koszty przesyłu do 20-25%.

Rozliczenie sprzedanej energii

Zdaniem SBF – Polska PV, w oparciu o powyższe założenia już w pierwszych latach działania mikroelektrowni oszczędzanie energii będzie dawać prosumentowi podobne korzyści finansowe, co sprzedaż energii po stawkach gwarantowanych. Biorąc pod uwagę nieuchronny wzrost cen energii w okresie 15 lat pracy mikroelektrowni rozliczenie taryf gwarantowanych tylko za energię po zbilansowaniu przyniesie podobne lub wyższe przychody niż sprzedaż całości energii po stawkach gwarantowanych w zależności od mocy mikroinstalacji.

Główne założenia

  • Mikroelektrownia 3 kW cena VAT 8% – 437 zł
  • Mikroelektrownia 10 kW cena VAT 8% – 162 zł
  • Cena zakupu energii elektrycznej 0,39 zł zł/kWh brutto
  • Opłata dystrybucyjna 0,26 zł zł/kWh brutto
  • Cena zakupu nadwyżek energii po zbilansowaniu 0,65/0,75 zł/kWh
  • Roczny średni wzrost cen energii i opłaty przesyłowej 4,5% rocznie
  • Roczne zużycie energii w budynku 4000 kWh

Instalacja 3kW

Taryfy FIT tylko za energię zbilansowaną

Porównanie okresu zwrotu dla instalacji 3 kWp przy założeniu sprzedaży całości energii do sieci po stawkach gwarantowanych oraz po zbilansowaniu. Fot. SBF POLSKA PV

W przypadku najmniejszych mikroinstalacji okres zwrotu oraz korzyści finansowe do 10 lat  będą bardzo zbliżone zarówno przy sprzedaży całości wyprodukowanej energii jak i w przypadku sprzedaży po zbilansowaniu. Przy rozpatrywaniu 15 letniego okresu zwrotu korzystniejsze staje się sprzedawanie energii dopiero po zbilansowaniu.

Instalacja 10 kW

Taryfy FIT tylko za energię zbilansowaną

Porównanie okresu zwrotu dla instalacji 10 kWp przy założeniu sprzedaży całości energii do sieci po stawkach gwarantowanych oraz po zbilansowaniu. Fot. SBF POLSKA PV

W przypadku większych instalacji okres zwrotu jest minimalnie krótszy przy założeniu sprzedaży energii po zbilansowaniu. W tym przypadku taryfy gwarantowane pozwalają na budowę mikroinstalacji do 10 kW nawet przy bardzo małym zapotrzebowaniu budynku na energię. W innym przypadku moc mikroelektrowni musiałaby być bardzo precyzyjnie skorelowana z zapotrzebowaniem budynku na energię.

Źródło:  Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Sorry, the comment form is closed at this time.