Log In / Sign In

Ogniwa fotowoltaiczne: falownik i jego rola

Jednym z najważniejszych elementów instalacji fotowoltaicznej jest falownik. Jest to urządzenie stanowiące tak naprawdę serce układu, bez którego instalacja nie byłaby w stanie generować poprawnie energii elektrycznej. To dzięki niemu produkowany przez panele fotowoltaiczne prąd stały jest dostosowywany do wymagań sieci elektroenergetycznej co pozwala nam na jego wykorzystanie w ramach gospodarstwa domowego oraz przesłanie do sieci.Jest to główna, lecz nie jedyna funkcja nowoczesnych falowników. Urządzenia te są również odpowiedzialne za:

Szukanie punktu mocy maksymalnej

Uzyskiwanie maksymalnej mocy układu mozliwe jest dzięki urządzeniom zwanym MPP trackerami, których zadaniem jest przekształcenie prądu docierającego do inwertera w taki sposób by uzyskać jak największą moc. W zależności od typu inwertera może on posiadać od jednego do kilku modułów MPPT. Ich liczba jest szczególnie ważna w przypadku instalacji złożonej z paneli o różnym kącie nachylenia lub azymucie. Każdy string przyłączony do jednego MPPT powinien charakteryzować się zbliżonymi warunkami pracy i ustawieniem. Tylko wtedy możliwe będzie prawidłowe określenie punktu mocy maksymalnej, a tym samym zwiększenie wydajności całej instalacji.

Monitoring instalacji

Nowoczesne inwertery pozwalają na dokładny monitoring i analizę pracy instalacji. Rozwiązanie te nie tylko umożliwiają na łatwe sprawdzanie parametrów pracy instalacji ale dzięki modułom wi-fi, są w stanie nas zdalnie poinformować o awarii systemu.

Odcinanie od sieci w przypadku awarii

Kolejną ważną funkcją inwertera jest odcinanie instalacji PV w przypadku przerwania dopływu prądu z sieci. Jest to niezwykle ważna funkcja inwertera, która nie tylko zabezpiecza cały system przed ewentualnym uszkodzeniem, ale także zapewnia bezpieczną pracę zespołu prowadzącego np. konserwację sieci elektroenergetycznej.

Zabezpieczenie paneli fotowoltaicznych przed degradacją napięciem indukowanym (PID)

Ta forma degradacji paneli odpowiedzialna za  spadek ich mocy powodowana jest przez niewielki upływ prądu przy wysokim napięciu. Zjawisko PID może stanowić poważne zagrożenie dla praktycznie wszystkich rodzajów paneli PV, szczególnie tych pracujących w wilgotnym i ciepłym klimacie. Najlepszym sposobem zapobiegania temu zjawisku jest uziemienie bieguna ujemnego, które możliwe jest w przypadku inwerterów transformatorowych.

Jak widać przekształcanie prądu stałego na zmienny to nie jedyna funkcja nowoczesnego inwertera. W związku z tym podczas jego doboru nie powinniśmy się kierować jedynie jego sprawnością oraz mocą nominalną, ale również innymi często równie istotnymi parametrami.

 Jeśli chcesz prawidłowo zaprojektować instalację PV i dobrać do niej inwerter koniecznie skorzystaj z narzędzi EasySolar!