Log In / Sign In

Konferencja fotowoltaiczna

26 listopada w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy odbędzie się konferencja, której celem jest skomentowanie aktualnej sytuacji na rynku fotowoltaicznym, zaprezentowanie praktycznych rozwiązań dedykowanych instalacjom prosumenckim oraz omówienie perspektyw rozwoju energetyki prosumenckiej.

Wydarzenie skierowane jest do samorządów lokalnych, małych i średnich firm, zakładów przetwórstwa spożywczego, rolników oraz wszystkich inwestorów chcących produkować własną energię.

Konferencja fotowoltaiczna

Konferencja będzie okazją do dokonania przeglądu krajowych i zagranicznych rozwiązań stosowanych w systemach fotowoltaicznych. Szczegółowo omówiony zostanie temat programów funkcjonalno-użytkowych dla gmin. Uczestnicy poznają także zagadnienie związane z przyłączeniem instalacji PV do sieci energetycznej. Przyszli inwestorzy zostaną zaznajomieni z dobrym praktykami pozwalającymi na uniknięcie błędów, ograniczenie ryzyka i budowę instalacji, której praca systemów PV jest poprawna i bezpieczna. Wspólnie przyjrzymy się programom wspierającym rozwój fotowoltaiki i ocenimy możliwości finansowego wsparcia inwestycji w PV.

Weź udział w wydarzeniu

Podczas wystąpień prelegenci poza podzieleniem się wiedzą i doświadczeniem, odpowiedzą na dodatkowe pytania. Wśród ekspertów znajdą się m.in.: dr inż. Tadeusz Żdanowicz, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki, Piotr Mikos, ekspert ds. fotowoltaiki Domy Czystej Energii Sp. z o.o., Bogdan Szymański, SBF Polska PV, Marek Mordarski z Elko-Bis sp. z o.o., Krzysztof Brzozowski oraz Marek Rybiański z Centrum Technologii Energetycznych.

Goście wydarzenia wezmą również udział w wizycie studyjnej na farmie fotowoltaicznej przy Centrum Technologii Energetycznych.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie http://pogodadlaprosumenta.pl/konferencja-fotowoltaiczna/

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w wydarzeniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Pogoda dla prosumenta

Konferencja realizowana jest w ramach projektu „Pogoda dla prosumenta“ dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość – pozarządowa organizacja ekspercka pełniąca rolę brokera technologii i innowacji, jednen z największych inicjatorów i propagatorów wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii i technologii energooszczędnych w Polsce od przeszło 20 lat. Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz racjonalnego wykorzystania energii i nowoczesnych technologii na poziomie: pojedynczych budynków, gminy, powiatu oraz regionu.

Niniejszy materiał został opublikowany w ramach przedsięwzięcia „Pogoda dla prosumenta” dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie OTS Wolna Przedsiębiorczość.