Log In / Sign In

Akademia EasySolar: Cienkowarstwowe panele fotowoltaiczne

 
Rynek paneli fotowoltaicznych zdominowany jest obecnie przede wszystkim przez panele poli- oraz monokrystaliczne stanowiące około 75% rynku. Technologia ta zawdzięcza dużą popularność wysokiej wydajności paneli, ich odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz prostocie montażu.

Nie góruję one jednak nad konkurencją pod każdym względem. W związku z tym, w czasie rozważań na temat doboru paneli PV powinniśmy brać pod uwagę również technologie cienkowarstwowe.

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć wydajność paneli cienkowarstwowych przeczytaj koniecznie nasz poprzedni artykuł dotyczący zwiększania wydajności instalacji PV.

Moduły wykonane w tej technologii charakteryzują się dużo mniejszą sprawnością aniżeli panele wykonane z krzemu krystalicznego, jednak dzięki niższej cenie technologii koszt jednego kW energii jest bardzo porównywalny. W związku z tym największą wadą związaną z ich niewielką sprawnością nie jest cena, a powierzchnia którą musimy pokryć. Im mniejsza jest sprawność naszych modułów tym większą powierzchnię musimy pokryć panelami PV.
Do paneli cienkowarstowowych zaliczyć można:

1. Panele CIGS

Panele te wykonane są z półprzewodnika stanowiącego mieszaninę miedzi, indu, galu i selenu.
W przeciwieństwie do paneli krystalicznych  charakteryzują się ciemną barwą, która mniej kontrastuje z kolorem dachu. Dzięki temu są one niezwykle popularne w zastosowaniach BIPV, gdzie liczy się przede wszystkim jest odpowiednie dopasowanie paneli do elewacji budynku. Pomimo niższej sprawności w przeciwieństwie do popularnych paneli krzemowych charakteryzują się one dobrą wydajnością w czasie miesięcy zimowych, w których występuje znacznie większy udział promieniowania rozproszonego. Ich przeciętna sprawność wynosi od 12 do 15 %.

2. Panele CdTe

Są to panele o budowie i barwie zbliżonej do paneli typu CIGS, z tą tylko różnicą, że zbudowane są w oparciu o  tellurek kadmu. Charakteryzuje je nieznacznie mniejsza sprawność względem paneli CIGS wynosząca od 10 do 15 %, jednak znacznie lepiej radzą sobie w warunkach podwyższonej temperatury. Niestety ze względu na zawartość toksycznego kadmu muszą one podlegać specjalnemu procesowi utylizacji, co zraża do nich część inwestorów.

3. Panele na bazie krzemu krystalicznego

W przeciwieństwie do swoich poli- i monokrystalicznych „kuzynów” panele te są wykonane z krzemu o niejednorodnej strukturze bez widocznych kryształów. W odróżnieniu od pozostałych paneli cienkowarstowowych charakteryzują się ciemnobordową barwą i bardzo niską sprawnością rzędu 7-11%.

Jak widać panele fotowoltaiczne wykonane w technologiach cienkowarstwowych mają wiele często ignorowanych zalet. Prawdopodobnie jednak w związku ze stałym rozwojem tych technologii będą one nabierać na znaczeniu i w przyszłości będą dorównywać pod wieloma względami klasycznym modułom krystalicznym.

Panele PV nie są jedynym urządzeniem odpowiadającym za sprawność systemu PV. Jeśli chcesz dowiedzieć się jak  odpowiednio wybrać równie ważny w instalacji PV inwerter, przeczytaj nasz artykuł z serii Solar Business Workshop.

Jeśli chcesz sprawdzić samodzielnie ile energii mogą wyprodukować panele cienkowarstwowe w projektowanych przez Ciebie instalacjach już dziś przetestuj naszą aplikacja do projektowania systemów PV !!!