Log In / Sign In

Energetyka obywatelska. Przewodnik dla samorządów

Energetyka obywatelska

fot. Windwärts Energie, flickr.com

Jak samorządy mogą skorzystać z rozwoju energetyki obywatelskiej? Gdzie szukać finansowania i jak przygotować się do inwestycji w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii (OZE)? Na te pytania odpowiada nowy przewodnik przygotowany w ramach akcji „Więcej niż energia” przez CEE Bankwatch Network przy wsparciu Polskiej Zielonej Sieci.

Energetyka obywatelska

„Energetyka obywatelska. Przewodnik dla samorządów po inwestycjach w energię odnawialną i efektywność energetyczną” to publikacja skierowana do przedstawicieli samorządów, Lokalnych Grup Działania oraz spółdzielni, stowarzyszeń i wspólnot zainteresowanych rozwojem energetyki obywatelskiej. Przewodnik w przystępny sposób wprowadza w tematykę związaną z funduszami na rozwój efektywności energetycznej i OZE w regionach. Omawia m.in. źródła takie jak środki publiczne, kredyty, czy finansowanie społecznościowe w oparciu o dedykowane do tego celu platformy internetowe. Szczególną uwagę poświęca też funduszom unijnym dostępnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Publikacja CEE Bankwatch Network przedstawia również dobre praktyki związane z inwestycjami w energetykę obywatelską i przykłady tego typu rozwiązań z Polski i Europy.

Polska ma ogromny potencjał rozwoju energetyki odnawialnej i poprawy efektywności energetycznej. Fundusze unijne to jedno z ważnych narzędzi, które mogą pomóc w jego realizacji – powiedziała Julia Krzyszkowska z CEE Bankwatch Network. – Nasz przewodnik pokazuje jak dobrze wykorzystać wyjątkową szansę jaką dają samorządom Regionalne Programy Operacyjne na lata 2014-2020 i jak dzięki nim rozwijać energetykę obywatelską.

Nowy budżet UE

W latach 2014-2020, czyli w okresie obowiązywania nowego budżetu Unii Europejskiej, Polska będzie największym beneficjentem funduszy unijnych, które pozwolą między innymi na szerokie wsparcie inwestycji w zieloną energię. Za pośrednictwem realizowanych przez województwa Regionalnych Programów Operacyjnych do samorządów w całym kraju trafi na ten cel blisko 5 mld euro. Dofinansowanie obejmie m.in. projekty poprawy efektywności energetycznej budynków publicznych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budowę inteligentnych sieci energetycznych, instalacje do produkcji energii z OZE oraz opracowanie i realizację przez samorządy strategii niskoemisyjnego rozwoju.

Wykorzystanie dostępnych obecnie środków powinno być impulsem do dynamicznego rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce. Jednak, aby był on możliwy potrzebne są zmiany w prawie, które pozwolą na zwiększenie zaangażowania samorządów i lokalnych społeczności np. poprzez tworzenie spółdzielni energetycznych, czy większy udział w inwestycjach realizowanych w regionach – dodała Julia Krzyszkowska. – Dlatego w ramach ruchu „Więcej niż energia” nie tylko pokazujemy istniejące już możliwości, ale także apelujemy do władz o stworzenie warunków do szerokiego rozwoju OZE i efektywności energetycznej.

Więcej niż energia

Ruch „Więcej niż energia” to szeroka społeczna koalicja działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Łączy ponad 100 różnego rodzaju podmiotów przekonanych, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o źródła odnawialne.  Są wśród nich zarówno miasta takie jak Warszawa, Gdynia czy Słupsk, jak i wiele mniejszych samorządów. Do ruchu należą instytucje naukowe, jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Instytut Ochrony Przyrody PAN. Współtworzą go także organizacje pozarządowe i branżowe oraz ruchy miejskie. Pod apelem ruchu „Więcej niż energia” o rozwój energetyki obywatelskiej podpisało się również niemal 40 000 osób. Z postulatami ruchu „Więcej niż energia” można zapoznać się bliżej na stronie www.WiecejNizEnergia.pl.

Publikacja „Energetyka obywatelska. Przewodnik dla samorządów po inwestycjach w energię odnawialną i efektywność energetyczną” powstała w ramach europejskiej inicjatywy Community Power i dostępna jest bezpłatnie. Osoby zainteresowane otrzymaniem drukowanej wersji przewodnika proszone są o kontakt pod adresem: info@zielonasiec.pl.

Polska Zielona Sieć