Log In / Sign In

Moda na energię słoneczną w sektorze MŚP

energię słoneczną

fot. Green Energy Futures, flickr.com

Agencja konsultingowa IHS przekonuje, że średni koszt instalacji fotowoltaicznej zmalał w porównaniu do 2009 roku o 80%. Bloomberg New Energy Finance przekonuje z kolei w raporcie New Energy Outlook, że spadek cen energii pozyskiwanej z promieni słonecznych będzie w ciągu następnego ćwierćwiecza tak znaczący, że nośnik ten wyprzedzi pod kątem ekonomicznej opłacalności stosowanie paliw kopalnych, w tym przede wszystkim węgla. Do 2014 roku fotowoltaika stanowiła 1/3 rynku całościowej produkcji energii.

Powyższe dane potwierdzają, że zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej okazuje się ekonomicznie opłacalny. Mimo stosunkowo dużych kosztów początkowych, korzystanie z własnych modułów i kolektorów słonecznych pozwala zabezpieczyć firmy na przyszłość, przede wszystkim przed ryzykiem niezależnej od nich podwyżki cen sprzedaży i dystrybucji konwencjonalnej energii elektrycznej.

Rośnie liczba firm produkujących, dystrybuujących i instalujących moduły fotowoltaiczne

Zgodnie z raportem Euro-Centrum Parku Technologicznego w Polsce funkcjonuje przeszło 100 firm, których działalność ukierunkowana jest na sprzedaż modułów fotowoltaicznych. Ponad połowa z nich oficjalnie świadczy usługi montażowe oraz oferuje wsparcie przy projektowaniu całej instalacji, by jak najlepiej zaspokajała ona indywidualne potrzeby klienta – odnotowano w raporcie.

Skutkiem prężnego rozwoju polskiego rynku fotowoltaiki i wzrostu konkurencyjności jest szeroki wachlarz oferty asortymentu światowych producentów energii słonecznej. Sprzedawane w Polsce kolektory i panele fotowoltaiczne pochodzą głównie z Chin (28%), Niemiec (24%), Kanady (17%) i Japonii (9%).

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw inwestuje w energię słoneczną

W ostatnim czasie do grona naszych stałych klientów dołączyło kilka przedsiębiorstw zajmujących się produkcją, dystrybucją i instalacją systemów fotowoltaicznych. Nasi wykwalifikowani tłumacze uzupełniają pod kątem translatorskim prowadzone przez nie projekty, przede wszystkim w zakresie wprowadzenia na polski rynek paneli i kolektorów słonecznych. Tłumaczymy wszelkiego rodzaju dokumenty techniczne, w tym specyfikacje, certyfikaty i licencje niezbędne do prowadzenia działalności na terytorium naszego kraju – mówi przedstawiciel Biura Tłumaczeń 123tłumacz.pl.

Źródło: Newseria