Log In / Sign In

Dotacje na inwestycje w OZE 2015/2016 – co wybrać?

Dotacje na inwestycje w OZE 2015/2016

fot. Jason Mrachina, flickr.com

Prezentujemy źródła i możliwości pozyskania dofinansowania dla inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz programów krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dotacje na inwestycje w OZE

W ramach działań pozalegislacyjnych na rzecz OZE i efektywności energetycznej Ministerstwo Gospodarki podjęło inicjatywę budowy Platformy Zrównoważona Energia, która ma sprzyjać współpracy biznesu oraz administracji publicznej w ramach wdrożenia na rynku polskim systemowego podejścia do zagadnienia efektywnego wykorzystania energii, w tym pochodzącej również ze źródeł odnawialnych. Zamiarem Ministerstwa Gospodarki jest, aby poprzez Platformę ZE realizowany był m.in. obowiązek udostępniania informacji o kosztach i korzyściach wynikających ze stosowania urządzeń i systemów grzewczych, chłodniczych i elektrycznych, wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, wynikający z art. 132 ustawy o OZE oraz zapewnienie dostępu do informacji i wytycznych o sposobach optymalnego połączenia instalacji odnawialnych źródeł energii, wysoko efektywnych technologii oraz systemów grzewczych i chłodniczych (art. 134 ustawy o OZE).

Z końcem września 2015 roku Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z NEWTON Media, firmą specjalizującą się w monitoringu mediów oraz analizach medialnych, uruchomiło projekt edukacyjny dotyczący publikowania tygodniowych raportów dotyczących OZE. Prezentacja źródeł i możliwości pozyskania dofinansowania dla inwestycji w odnawialne źródła energii jest kontynuacją działań zapowiadanych podczas wrześniowej konferencji.

REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE

 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
Oś priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii
Nabór: 30 listopada 2015 r. – 30 grudnia 2015 r.


2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego
Oś priorytetowa X Energia
Działanie 10.2 Efektywność energetyczna
Poddziałanie 10.2.1 Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne
Termin naboru: 4 styczeń 2016 r. – 29 styczeń 2016 r.


3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
a. Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.1 Strategie niskoemisyjne
Poddziałanie 3.1.2 Strategia niskoemisyjna w Aglomeracji Opolskiej
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2015 r.


4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
a. Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Działanie 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2015 r.
b. Oś priorytetowa III Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2015 r.


5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
a. Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii
Termin naboru: 4 stycznia 2016 r. – 29 luty 2016 r.


6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego
a. Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.2 Efektywność energetyczna
Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna – ZIT Gorzów Wielkopolski
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2015 r.


7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
a. Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT
Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT (Południowy i Zachodni)
Termin naboru: 28.10.2015 – 04.03.2015 r.
b. Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej –ZIT
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2015 r.
d. Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT (Południowy i Północny)
Termin naboru: IV kwartał 2015 r.
e. Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT (Zachodni)
Termin naboru: IV kwartał 2015 r.
f. Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT
Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT (Południowy, Północny, Zachodni)
Termin naboru: 28.10.2015 – 30.12.2015 r.


8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
Oś priorytetowa III Czysta energia
Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2015 r.


9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
a. Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP
Termin naboru: 07.01.2016 r. – 15.01.2016 r.
b. Oś priorytetowa III Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja
Termin ogłoszenia naboru: 28 grudzień 2015 r.
Termin naboru: od 29 lutego 2016 r.


10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna
Termin ogłoszenia naboru: grudzień 2015 r.


11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego
a. Oś priorytetowa III Energia
Działanie 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2015 r.


12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna
Działanie 4.2 Termomodernizacja budynków
Poddziałanie 4.2.2 Termomodernizacja budynków
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2015 r.


13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego
a. Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Produkcja i dystrybucja odnawialnych źródeł energii
Termin ogłoszenia naboru: IV kwartał 2015 r.
b. Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP. Możliwość ogłoszenia naboru zostanie zweryfikowana po wyborze Instytucji Pośredniczącej w IV kwartale 2015 r.


14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
a. Oś priorytetowa IV Energia przyjazna środowisku
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Termin ogłoszenia naboru: marzec 2016 r.
b. Oś priorytetowa IV Energia przyjazna środowisku
Działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach
Termin ogłoszenia naboru: grudzień 2016 r.
c. Oś priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw
Termin ogłoszenia naboru: grudzień 2016 r.
d. Oś priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Termin ogłoszenia naboru: sierpień 2016 r.
e. Oś priorytetowa V Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego
Termin ogłoszenia naboru: listopad 2016 r.

Materiał nt. dostępnych dotacji został przygotowany przez EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o., podmiot współpracujący z Platformą Zrównoważona Energia i na bieżąco jest aktualizowany.

Cały raport do pobrania – tutaj

Źródło: EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o., Ministerstwo Gospodarki