Log In / Sign In

Panele słoneczne a inne źródła odnawialne

Środowisko zwolenników odnawialnych źródeł energii od dawna jest podzielone na różne grupy próbujące za wszelką cenę udowodnić, że faworyzowane przez nich źródła energii są lepsze od innych. Oczywiście do tak radykalnych stwierdzeń należy podchodzić z rezerwą bo każda z dostępnych obecnie technologii OZE ma swoje wady jak i zalety. Jeśli jednak chodzi konfrontowanie paneli PV z innymi technologiami, w większości przypadków mogą one wyjść obronną ręką.

Obecnie na rynku odnawialnych źródeł energii poza fotowoltaiką obecne są przede wszystkim:

1. Słoneczne elektrownie cieplne

Jest to technologia najbliższa systemom fotowoltaicznym. Tak jak one wykorzystuje bezpośrednie promieniowanie słoneczne z tą tylko różnicą, że nie wykorzystuje go do procesu konwersji fotowoltaicznej lecz do zamiany w energię cieplną. Zespół zwierciadeł koncentruje energię na przewodach wypełnionych cieczą, która po ogrzaniu służy do zasilania silnika Stirlinga napędzającego prądnicę. Tak wygenerowany prąd jest następnie przesyłany do sieci lub zakładu podłączonego bezpośrednio do instalacji. W przeciwieństwie jednak do systemów PV nie może ona działać w systemach rozproszonych, a odbite promieniowanie może zagrażać transportowi powietrznemu oraz ptactwu.

By poznać więcej zalet paneli fotowoltaicznych przeczytaj jeden z naszych poprzednich artykułów dotyczących wad i zalet systemów PV.

2. Siłownie wiatrowe

Są to najczęściej spotykane w Polsce źródła odnawialnej energii. Ze względu na efekt skali największą popularnością cieszą się duże siłownie o mocy przekraczającej najczęściej 1 MW. Niemniej jednak spotykane są one również w instalacjach prosumenckich, w których służą tak jak panele fotowoltaiczne do zasilania domów jednorodzinnych. W przeciwieństwie jednak do paneli fotowoltaicznych sugeruje się je instalować z dala od zabudowań. Wynika to nie tylko z drgań przenoszonych na budynek, ale również zmniejszonej wydajności siłowni wiatrowych instalowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań.

3. Biogazownie

W przeszłości przewidywano, że to właśnie one staną się głównym źródłem odnawialnej energii w Polsce. Prognozy te jednak całkowicie się nie sprawdziły i dziś nie sposób doszukać się tych instalacji w wiejskim krajobrazie. Co więcej, wiele ograniczeń prawnych, niechęć do przeznaczania żywności na cele energetyczne oraz protesty społeczne sprawiają, że tego typu instalacje najprawdopodobniej nie będą miały racji bytu w naszym kraju.

4. Elektrownie wodne

Są to instalacje rozwijane w naszym kraju od ponad stu lat. W przeciwieństwie do innych źródeł zielonej energii produkują ją na stałym, niezależnym od warunków atmosferycznych poziomie. Co więcej, elektrownie szczytowo-pompowe są idealnym rozwiązaniem problemu sezonowości niektórych źródeł energii takich jak siłownie wiatrowe czy panele PV. Niestety jednak dość duża ingerencja w środowiska naturalne oraz olbrzymie koszty inwestycyjne nadal hamują rozwój tej technologii w Polsce.

Jak widać każda z obecnie dostępnych technologii ma swoje wady i zalety. Trudno jest przy tym jednoznacznie określić która z nich jest najefektywniejsza. Wiele zależy w tym przypadku od uregulowań prawnych, warunków lokalnych oraz możliwości wykorzystania i zmagazynowania generowanej energii. Należy jednak zaznaczyć, że w porównaniu do wspomnianych wyżej rozwiązań, instalacje fotowoltaiczne zdają się być urządzeniami najmniej ingerującymi w środowisko, co w połączeniu ze stale malejącymi cenami technologii może sprawić, że w przyszłości to właśnie one zdominują światowe rynki OZE.

Jeśli chcesz samemu przekonać się jak wiele zalet wiążą w sobie panele fotowoltaiczne już dziś zaloguj się na naszej stronie i stwórz swój pierwszy system PV!!!
Jeśli spodobał Ci się ten artykuł, koniecznie zajrzyj do zakładki PROJEKTOWANIE PV i zapoznaj się z pozostałymi naszymi publikacjami.