Log In / Sign In

WFOŚiGW w Szczecinie wznawia nabór do Prosumenta!

Jak podaje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na oficjalnej stronie internetowej, od 14 grudnia 2015 roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie zadań polegających na zakupie i montażu mikroinstalacji OZE w ramach II edycji programu Prosument.

Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Szczecinie przyjęła uchwałę zatwierdzającą Regulamin pozwalający na rozpoczęcie realizacji II edycji Programu Prosument. Regulamin wejdzie w życie po uprawomocnieniu się uchwały. Treść Regulaminu programu znajdziecie TUTAJ.

Beneficjenci:

 1. a) osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym;
 2. b) wspólnoty mieszkaniowe,
 3. c) spółdzielnie mieszkaniowe,
 4. d) jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 5. e) spółki prawa handlowego, w których jednostki samorządu terytorialnego posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jest wskazanych w ustawach;

Dofinansowaniu podlegają:

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:

 1. a) źródła ciepła opalane biomasą – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 2. b) pompy ciepła – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 3. c) kolektory słoneczne – o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
 4. d) systemy fotowoltaiczne – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
 5. e) małe elektrownie wiatrowe – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,
 6. f) mikrokogeneracja – o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

Cel WFOŚiGW w Szczecinie

Celem programu Prosument realizowanego poprzez WFOŚiGW w Szczecinie jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez dofinansowanie zakupu i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej i/lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych na terenie województwa zachodniopomorskiego. Program promuje ponadto nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów, rozwój regionu, oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.

Więcej źródeł i możliwości pozyskania dofinansowania dla inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych oraz programów krajowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiliśmy w artykule: Dotacje na inwestycje w OZE 2015/2016 – co wybrać?