Log In / Sign In

System aukcyjny – Instalacje PV o mocy >40 kW powstałe po 1 stycznia 2016 roku pozostaną bez systemu wsparcia do czasu zakończenia pierwszej aukcji!

bankiem w Prosumencie

fot. Tax Credits, flickr.com

Ustawa o odnawialnych źródłach energii – ten temat potrafi zadziwiać! W pierwszej połowie roku 2015 doczekaliśmy się Ustawy o odnawialnych źródłach energii, której przepisy zaczną obowiązywać wraz z dniem 1 stycznia 2016 roku. W strefie fotowoltaki wprowadza ona wiele zmian, zwłaszcza jeżeli chodzi o systemy wsparcia. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się magicznej dacie 1 stycznia 2016 roku.

System wsparcia  dla instalacji PV o mocy powyżej 40 kW powstałych po 1 stycznia 2016 roku.

Jak  wiemy, Ustawa o OZE wprowadzi nowy system wsparcia dla instalacji fotowoltaicznych o mocy powyżej 40 kW, którym będzie system aukcyjny. Oczywiście, nie każdy może liczyć na tą pomoc. Aby uzyskać wsparcie, należy być jedynym lub jednym z wielu zwycięzców aukcji. Oznacza to, iż wsparcie zostanie udzielone dopiero po wygraniu aukcji.

Kiedy zostanie przeprowadzona pierwsza aukcja w roku 2016 i ruszy związany z nią system wsparcia?

Według nowej ustawy, Prezes URE po raz pierwszy ogłosi aukcję w terminie do 90 dni od dnia wejścia Ustawy o OZE w życie. Zapis ten informuje nas, iż pierwsza aukcja może zostać przeprowadzona nawet na początku kwietnia 2016 roku. Do tego czasu  instalacje PV o mocy powyżej 40 kW, które powstaną po 1 stycznia 2016 roku pozostaną bez systemu wsparcia! Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy nie wygramy pierwszej aukcji, będziemy musieli czekać na wsparcie do czasu ogłoszenia i wygrania kolejnej z nich!

Co z właścicielami farm PV, którzy zechcą przejść z systemu wsparcia w postaci świadectw pochodzenia na system aukcyjny?

Wszyscy właściciele, którzy zechcą zrezygnować ze świadectw pochodzenia na rzecz systemu aukcyjnego również muszą liczyć się z brakiem wsparcia w okresie od 1 stycznia 2016 roku do czasu zakończenia pierwszej aukcji. Jest to luka w ustawie, którą nowelizacja Ustawy o OZE powinna usunąć. Niestety do dziś nie wiadomo, kiedy wspomniana nowelizacja zostanie zakończona i wejdzie w życie.

inż. DG