Log In / Sign In

Co dalej z ustawą OZE?

Co dalej z ustawą OZE

fot. SIKLA UK, flickr.com

Prace nad przygotowaniem ustawy o odnawialnych źródłach energii rozpoczęły się na początku 2011 roku. W dniu 22-go grudnia miną 4 lata od opublikowania pierwszej wersji projektu regulacji do konsultacji społecznych. Ustawa została uchwalona 20 lutego br., a przepisy dotyczące wsparcia produkcji energii elektrycznej z OZE mają wejść w życie 2 stycznia 2016 roku.

Branża OZE nie zna jeszcze 20 rozporządzeń

Na dwa tygodnie przed tym terminem, nie wiadomo czy uchwalone przepisy w całości wejdą w życie (ciągle możliwa, a przynajmniej niewykluczona jest nowelizacja ustawy), w jakim tempie będą wdrażane, branża OZE nie zna jeszcze ok. dwudziestu niewydanych przepisów wykonawczych.

UOKiK skierował ustawę do Komisji Europejskiej

W ostatnich tygodniach pojawiły się nowe fakty, ale i nowe wątpliwości. UOKiK skierował ustawę OZE do notyfikacji przez Komisję Europejską, pomimo wcześniejszych zapewnień o braku konieczności takiej procedury. Czy nowy rząd zdecyduje się na wydane przepisów wykonawczych i wdrożenie systemu aukcyjnego oraz prosumenckich taryf gwarantowanych przed zakończeniem procesu notyfikacji? Proces notyfikacji może się wydłużyć poza zakładany przez rząd okres 6 miesięcy z powodu możliwych pytań KE do polskiego rządu.

W jakie OZE warto zainwestować?

Poprzedni rząd (ministerstwo gospodarki) wydał interpretację, że taryfy gwarantowane miałyby obowiązywać tylko za nadwyżki energii po jej zbilansowaniu, co dramatycznie zmienia warunki ekonomiczne i nie odpowiada wcześniejszej kalkulacji stawek. Ponadto, ostatnie doniesienia z nowego Ministra Energii wskazują na możliwość opóźnienia wejścia w życie systemu aukcyjnego, z obawy przed pułapkami, np. przed underbiddingiem czyli zgłaszaniem ofert po cenach, których inwestor nie jest w stanie zrealizować i ryzykiem bankructw „w różnych segmentach”. Choć uzasadnienie do ustawy mówiło o neutralności technologicznej aukcyjnego systemu wsparcia energii z OZE, to poprzedni Minister Gospodarki przygotował rozporządzenie o cenach referencyjnych, niespodziewane opublikowane 8 grudnia br. w Dzienniku Ustaw, które nierówno traktuje różne rodzaje OZE w dostępie do systemu wsparcia. Nowy Minister Gospodarki zapowiada, że specjalnie chce potraktować biogazownie i elektrownie wodne, a nowy Minister Środowiska zapowiada preferencje dla energii geotermalnej i energetycznego wykorzystania biomasy.

Co dalej z ustawą OZE?

W związku z tym, że nowa ustawa i podejmowane kierunki jej nowelizacji i tempo wdrożenia budzą wciąż wiele wątpliwości i pytań, dotychczas wydawane były rozporządzenia bez szerszej konsultacji, a o rządowej wykładni przepisów ustawy branża OZE dowiaduje się z luźnych interpretacji i wypowiedzi w mediach, Instytut Energetyki Odnawialnej uruchomił proces monitorowania prac nad wdrożeniem ustawy i w celu ukierunkowania prac na potrzeby branży i opinii publicznej stworzył ankietę dotyczącą nowych przepisów.

Ankieta badającą opinię nt. ustawy OZE

Zwracamy się do przedstawicieli rynku OZE i wszystkich zainteresowanych z prośbą o wzięcie udziału w badaniu opinii nt. ustawy.

Udzielone przez Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane przez IEO w procesie monitoringu i opiniowania ustawy i przepisów wykonawczych, niezwykle istotnym do stworzenia dobrych rozwiązań prawnych.

Ankieta składa się z kilku pytań i jej wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 5 min.

Z góry dziękujemy za Państwa zaangażowanie!

Ankietę prosimy wypełnić do 18 grudnia br.

źródło: IEO