Log In / Sign In

Taryfy gwarantowane od 1 lipca 2016 roku?

Wczoraj w Sejmie przeprowadzono I czytanie projektu nowelizacji ustawy o OZE, podczas którego jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości zwrócił uwagę na możliwość objęcia taryfami FIT miktoinstalacji uruchomionych po dniu 01.01.2016 r. Wniosek ten nie jest zgodny z aktualną wersją nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, w której data wdrożenia nowego systemu wsparcia miałaby zostać przesunięta z terminu 1 stycznia na 1 lipca 2016 roku.

Taryfy gwarantowane

W drugim czytaniu Sejm rozpatrywał  przedstawiony przez posłów PiS projekt nowelizacji ustawy OZE. Najważniejszą z omawianych zmian jest wspomniane wcześniej przesunięcie terminu wejścia nowego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii, zawartego w rozdziale 4 ustawy o OZE, z 1 stycznia na 1 lipca 2016 roku. Wspomniane zapisy dotyczą m.in. wprowadzenia systemu aukcyjnego i mechanizmów wsparcia dla instalacji do 10 kW.

Przegłosowaliśmy bardzo atrakcyjne, powiedziałbym nawet atrakcyjniejsze niż rozsądek nakazywał, stawki dla prosumentów – podsumował poseł PO, przepisów tych jednak „nie zamierza kontestować”. System będzie odwleczony, za co zapłacą odbiorcy końcowi – podsumowuje poseł PO Andrzej Czerwiński.

Osoby wnioskujące o zmianę terminu wprowadzenia przepisów decyzję swoją uzasadniają przede wszystkim potrzebą przeprowadzenia dodatkowych analiz i oceny skutków wprowadzanych mechanizmów. Mają one zapobiec upadkowi obecnie istniejących biogazowni rolniczych oraz zapewnić im komfortowe warunki do dalszego rozwoju.

Dlaczego 1 lipca 2016?

Decyzja ta jest uzasadniana potrzebą przygotowania niezbędnych regulacji określających zasady wyboru lokalizacji dla nowych (lądowych) elektrowni wiatrowych. Wnioskodawcy podkreślają również, że dodatkowe 6 miesięcy pozwoli na ukończenie procesów inwestycyjnych, które z przyczyn niezależnych od inwestorów nie zostaną ukończone do dnia 01.01.2016 r.

Jeżeli tempo w jakim posłowie pracują nad nowelizacją ustawy o OZE zostanie utrzymane, najprawdopodobniej w tym tygodniu Sejm zatwierdzi projekt na posiedzeniu plenarnym. Sytuacja ta jest wyjątkowo niekorzystna dla przyszłych prosumentów. Nowelizacja prawdopodobnie przesunie termin wejścia w życie nowego systemu wsparcia o pół roku. W tej sytuacji niewiadomą pozostaje to, jak rozliczeni zostaną właściciele mikroinstlacji OZE, którzy planują jej uruchomienie po 1 stycznia 2016 roku.

Jeżeli chodzi o tą grupę producentów poseł PiS informuje: „nie jest wykluczone, że Ministerstwo Energii rozważy zmianę przepisów tak, aby osoby, które planowały uruchomienie instalacji po 1 stycznia, mogły skorzystać z taryf gwarantowanych mających wejść w życie, zgodnie z aktualnym brzmieniem projektu nowelizacji, nie 1 stycznia, ale 1 lipca 2016 r.

Podkreślamy jednak, że rozważenie takiej możliwości przez Ministerstwo Energii nie jest gwarantem jej przyjęcia. Na chwilę obecną prosumenci wciąż nie mogą być pewni zapisów ustawy, która miała zacząć obowiązywać za zaledwie 10 dni.