Log In / Sign In

Fotowoltaika w roku 2015 – podsumowanie

Fotowoltaika w roku 2015

fot. OurVoices, flickr.com

W mijającym roku temat odnawialnych źródeł energii nie raz był na ustach najważniejszych przywódców świata – ostatnio podczas grudniowego szczytu klimatycznego w Paryżu. W Polsce o OZE, a w szczególności fotowoltaice, głośno zrobiło się w sierpniu, kiedy groził nam energetyczny blackout. Czy w ślad za dyskusją o potrzebie rozwoju tego sposobu pozyskiwania energii elektrycznej idą inwestycje, a rok 2015 to okres, w którym coraz częściej zwracaliśmy się ku słońcu?

Fotowoltaika w roku 2015

Z ostatnich danych Urzędu Regulacji Energetyki wynika, że na koniec września br. moc zainstalowana w OZE wynosiła w Polsce ponad 6 518 MW. Największy udział mają w tym oczywiście elektrownie wiatrowe, jednak na szczególną uwagę zasługują instalacje fotowoltaiczne. W tym segmencie w ostatnich latach odnotowujemy zdecydowanie największe wzrosty – podczas gdy zaledwie dwa lata temu ich moc wynosiła łącznie niecałe 2 MW, teraz jest to już ponad dwudziestopięciokrotnie więcej. Potwierdzają to dane firm zajmujących się projektowaniem i instalacją paneli PV – wśród niektórych grup inwestorów w ostatnim roku zainteresowanie modułami fotowoltaicznymi wzrosło nawet o 300%.

– Z naszych danych wynika, że w 2015 roku zainstalowaliśmy w elektorwniach fotowoltaicznych ponad czterokrotnie więcej mocy niż rok wcześniej, a wzrosty zainteresowania instalacjiami PV odnotowujemy zarówno wśród inwestorów prywatnych, jak i firm, czy jednostek samorządu terytorialnego. Wśród prosumentów w drugiej połowie roku zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi wzrosło o 300% w porównaniu do okresu styczeń – czerwiec, a było to związane z uruchomieniem programu PROW w lipcu 2015 i budową kilkuset instalacji z programu Prosument, jak również wejściem na rynek prosumencki operatorów sieci dystrybucyjnych. Również wśród jednostek samorządu terytorialnego mamy do czynienia z trendem rosnącym – na podstawie wpływających zapytań i wykonanych realizacji odnotowaliśmy przez ostatnie 12 miesięcy wzrost liczby inwestorów o 200% w porównaniu do roku 2014 – mówi Sławomir Reszke, Prezes Zarządu OPEUS Energia.

Jakie są prognozy na kolejne lata?

Czy po udanym roku 2015 trend rosnący się utrzyma? Prognozy na kolejne lata wskazują, że produkcję energii elektrycznej ze słońca rozkwit czeka na całym globie. Jak wynika z anlizy IHS, w latach 2016 – 2019 r. na świecie przybędzie 272,4 GW systemów fotowoltaicznych – to więcej niż obecny, zainstalowany globalny potencjał PV.