Log In / Sign In

Znaczenie certyfikatu UDT na rynku OZE

Certyfikat UDT – podstawy prawne

Certyfikacja instalatorów odnawialnych źródeł energii jest kwestią określoną w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Określa ona sposób w jaki powinien być prowadzony proces certyfikacji, zasady przyznawania certyfikatów, a także sam zakres jaki powinny obejmować szkolenia dla instalatorów systemów poszczególnych rodzajów OZE.
Certyfikat wydawany przez Urząd Dozoru Technicznego jest nie tylko obligatoryjnym dokumentem koniecznym do pozyskania, by móc funkcjonować na rynku odnawialnych źródeł energii. Niestety jednak certyfikat instalatora OZE przez wielu jest tak traktowany, szczególnie, że obowiązek jego posiadania narzuca przykładowo program wsparcia Prosument wspólnie realizowany przez NFOŚiGW i BOŚ.

Przyczyny dla których warto posiadać Certyfikat UDT

Z niewiadomych przyczyn wiele osób zapomina o najważniejszych powodach, dla których wprowadzono certyfikację instalatorów.

Przede wszystkim certyfikat instalatora OZE jest potwierdzeniem kwalifikacji wykonawcy. Warto pamiętać o fakcie, że certyfikaty miały umożliwić klientom weryfikację owych kwalifikacji wykonawców, do których zwracają się z prośbą o realizację zlecenia. Z tego powodu UDT udostępnia na swojej stronie rejestr wszystkich wydanych certyfikatów instalatorskich, dzięki czemu klienci w bardzo prosty sposób mogą sprawdzić czy pracownicy danej firmy posiadają stosowne uprawnienia. Często ten argument może przesądzić o tym na którą ofertę zdecyduje się klient.

Nie bez znaczenia jest fakt, że szkolenia, które przygotowują do egzaminu UDT są znakomitym sposobem by pogłębić swoją wiedzę, szczególnie dla osób dopiero planujących rozwój swojej kariery w kierunku odnawialnych źródeł energii. Certyfikat UDT na pewno zostanie zauważony (o ile nie wymagany) przez pracodawcę. Kursy odbywają się wyłącznie w centrach szkoleniowych posiadających akredytację UDT, a taka akredytacja zostaje przydzielona tylko nielicznym spełniającym wyśrubowane normy. Dzięki temu szkolenia zawsze odbywają się na wysokim poziomie.

Dystrybucja urządzeń a Certyfikat UDT

Niejednokrotnie brak certyfikatu instalatora OZE uniemożliwia podjęcie współpracy z dostawcami renomowanego sprzętu, bardzo często z najlepszą ofertą na rynku. Otóż tacy dostawcy zazwyczaj decydują się na współpracę tylko z jednostkami, które taki certyfikat posiadają. Nie mogą sobie bowiem pozwolić na to by ich urządzenia były sprzedawane i montowane przez niekompetentne osoby. Certyfikat UDT jest w tym wypadku doskonałym narzędziem do weryfikacji ich kompetencji. Bez niego firmy chcące rozwijać się w kierunku OZE sami pozbawiają siebie możliwości wprowadzenia do swojej oferty najlepszego sprzętu, pozostając tylko z mało konkurencyjnymi urządzeniami. System ten działa także w drugą stronę, w sytuacji gdy to wykonawca chce porównać różnych dostawców.

Szkolenie wraz z egzaminem na Certyfikat UDT

Firma EasySolar postanowiła wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i poszerzyć swoją ofertę o szkolenia UDT. Stało się to znakomitym uzupełnieniem do stworzonego przez firmę oprogramowania do przygotowywania projektów koncepcyjnych instalacji PV oraz do tworzenia ofert handlowych.

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami dotyczącymi szkoleniami UDT z fotowoltaiki (a także z innych systemów OZE) napisz i zapytaj o pełną ofertę oraz wolne terminy!

Adres e-mail: adrian.nuszkiewicz@easysolar-app.com
Telefon: 721 212 868

Szkolenie składa się z jednego dnia teoretycznego i jednego praktycznego. Zajęcia teoretyczne realizowane są w salach wyposażonych w odpowiedni sprzęt multimedialny. Zajęcia praktyczne prowadzone są w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii posiadającym zaplecze sprzętowe umożliwiające zrealizowanie programu szkolenia i zapoznanie się z urządzeniami.

Szkolenia prowadzone są w oparciu o zakres programowy wynikający z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz. U. z 2014r. poz. 505).

Szkolenie Online

EasySolar organizuje także bezpłatne szkolenia z obsługi swojego oprogramowania w każdą środę o godz. 10:

Artykuł Sponsorowany

Sorry, the comment form is closed at this time.