Log In / Sign In

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE

prezydent podpisał nowelizację

fot. Marc Ben Fatma, flickr.com

Koniec roku był okresem szczególnie istotnym dla osób zainteresowanych uruchomieniem własnej instalacji fotowoltaicznej. Długo oczekiwana nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, najpierw (23.12.2015 r.) została zatwierdzona przez Senat, a następnie 29.12.2015 r. Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o OZE.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Prezydent złożył podpis na przeforsowanej ustawie dnia 30 grudnia 2015 roku. Nowelizacja, która zmienia założenia wcześniej podpisanej ustawy weszła w życie z dniem 31 grudnia 2015 roku. Tak szybkie rozpatrzenie wniosku przez Prezydenta oraz brak vacatio legis pozwoliło na wejście w życie ustawy zaledwie kilka dni po przyjęciu jej przez parlament.

Głównym celem wprowadzenia nowelizacji jest odroczenie wejścia w życie przepisów dotyczących aukcji OZE i wsparcia dla energetyki prosumenckiej tak, aby wchodziły one w życie z dniem 1 lipca 2016 r., a nie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Poprawki Senatu

Senatorowie projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjęli niemal jednogłośnie. Głos za nowelizacją ustawy o OZE oddało 86 senatorów, przy braku głosów przeciw, tylko jeden senator wstrzymał się od głosu. Zaproponowali oni cztery poprawki, którymi następnie zajmowali się posłowie.

Pierwsza z przyjętych poprawek dotyczyła przesunięcia o pół roku (do 1 lipca 2016 roku) terminu wejścia w życie nowego systemu wsparcia dla instalacji OZE i tym samym zakończenia wsparcia przez system zielonych certyfikatów.

Kolejna zmiana zaproponowana w Senacie ma za zadanie doprecyzować zapisy ustawy, według których z dniem 1 stycznia 2016 roku zmianie ulegną systemy rozliczeń dużych elektrowni wodnych i instalacji współspalania. Zgodnie z zapisami właściciele elektrowni wodnej stracą prawo do korzystania z zielonych certyfikatów. Właściciele instalacji współspalania będą natomiast mogli liczyć na jedynie 0,5 wartości zielonego certyfikatu.

Senatorowie dużą uwagę poświęcili również mikroinstalacjom o mocy do 40 kW. Przyjęta poprawka pozwala właścicielom takich systemów na rozliczenie produkcji energii zgodnie z systemem bilansowania (net-meteringiem) już od 1 stycznia 2016 roku.

Poprawka reguluje również zasady wsparcia w systemie bilansowania, na który mają przejść prosumenci, którzy produkcję energii rozpoczęli przed 01.01.2016 roku, a wcześniej sprzedawali wytworzoną energię do sieci elektroenergetycznej za 80% hurtowej ceny energii.

Podsumowując, nowelizacja przyjęta początkowo przez Sejm, następnie przez Senat, powoduje przesunięcie terminu wsprowadzenia systemu taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji o mocy od 3 kW do 10 kW z 01.01.2016 r. do 01.07.2016 r.

Sejm przyjął poprawki Senatu, Prezydent podpisał nowelizację

Dnia 29.12.2015 roku Sejm jednogłośnie przyjął poprawki do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii zaproponowane przez Senat. Wspomniane zmiany wcześniej poparła również sejmowa komisja ds. energii i skarbu państwa.

Zaledwie dzień po zatwierdzeniu ustawy przez Sejm, 30.12.2015 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy. Jaki informuje Kancelaria Prezydenta RP: – Uzasadnieniem dla wprowadzenia powyższych zmian ma być stworzenie możliwości przeprowadzenia dodatkowej oceny skutków regulacji oczekujących na wejście w życie oraz wprowadzenie mechanizmów gwarantujących lepsze wykorzystanie różnych źródeł zapewniających produkcję energii. W uzasadnieniu do wprowadzanych zmian wskazano również na konieczność zapewnienia czasu na dokonanie analizy koniecznych regulacji dotyczących zasad lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych

Uchwała Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o OZE dostępna jest TUTAJ (PDF)