Log In / Sign In

3,6 miliona mikroinstalacji OZE do roku 2030?

system aukcyjny

fot. SIKLA UK, flickr.com

Jak wynika z raportu „Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030” przygotowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej, a opublikowanego przez ruch „Więcej niż energia”, w najbliższych latach obserwować będziemy bardzo intensywny rozwój mikroinstalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

Przyszłość fotowoltaiki oraz branży OZE 

Obecnie w Polsce ok. 300 tys. osób (zwanych prosumentami) wytwarza energię we własnym zakresie przy pomocy mikroinstalacji OZE, są to przeważnie urządzenia służące do produkcji ciepła, ale coraz bardziej popularne stają się również mikroźródła do produkcji energii elektrycznej. Ciągle jednak jest to zbyt mała grupa, aby można było mówić o znaczącej przeciwwadze dla źródeł wielkoskalowych, opartych na paliwach kopalnych. Jednak przedstawiony przez IEO raport daje powody do optymizmu. Jak szacują eksperci z IOE w Polsce do roku 2030 mogłoby powstać ok. 3,6 miliona mikroinstalacji OZE, a udział mikroinstalacji OZE produkujących energie elektryczną w całym segmencie mikroinstalacji OZE wzrośnie do 50% w porównaniu do ok. 1% w chwili obecnej. Prognozowany rozwój fotowoltaiki  najlepiej przedstawia wykres poniżej.

Ryc. Przewidywany rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych OZE-E do roku 2030 w podziale na moce zainstalowane.

Ryc. Przewidywany rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych OZE-E do roku 2030 w podziale na moce zainstalowane.

Całość opracowania przygotowanego przez IEO znajdziesz tutaj.

Analiza przedstawiona przez ruch „Więcej niż energia” pokazuje jak duży jest potencjał energetyki obywatelskiej w Polce. Jej rozwój oznacza zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, wzrost innowacyjności gospodarki, czystsze powietrze i wiele innych korzyści – powiedział Tobiasz Adamczewski z WWF. – Energetyka obywatelska cieszy się ogromnym poparciem społecznym, jednak do jej rozwoju niezbędna jest wola polityczna, której dotychczas brakowało.

Niepewny system wsparcia OZE

Choć Ustawę o OZE udało się uchwalić w marcu 2015 r., a jej wejście w życie planowano na 1 stycznia 2015 r., to obecny rząd odłożył wejście w życie część ustawy o co najmniej pół roku.

Najbliższe miesiące to czas na doprecyzowanie niejednoznacznych przepisów ustawy tak, by zapewniały one zwrot z inwestycji w przydomowe mikroinstalacje OZE i pozwoliły na faktyczny rozwój energetyki obywatelskiej – skomentowała Małgorzata Smolak z ClientEarth. – Przy okazji nowelizacji dostęp do taryf gwarantowanych powinny uzyskać jednostki samorządowe. Dzięki temu z energetyki odnawialnej korzyści mogłyby zacząć czerpać np. szkoły i szpitale.

Perspektywa rozwoju OZE i fotowoltaiki

Ze względu na spadek kosztów w sektorze mikroźródeł OZE (w szczególności fotowoltaicznych) dalszy dynamiczny rozwój rynku jest nieunikniony

Organizacja Micropower Europe prognozuje w swoim „umiarkowanym” scenariuszu, że w 2020 w UE będzie ok. 50 mln mikroinstalacji. Jeszcze śmielsze scenariusze rozwoju mikroinstalacji powstają w Stanach Zjednoczonych. Zespół Rocky Mountain Institute (RMI) w swojej ostatniej długoterminowej prognozie energetycznej szacuje, że w 2050 roku w Stanach Zjednoczonych będzie zainstalowane ok. 1000 GW mocy w elektroenergetyce rozproszonej, w tym 700 GW w mikroinstalacjach domowych (dachowych) PV.

Jesteś zwolennikiem rozwoju energetyki obywatelskiej?

Jak pokazują badania opinii publicznej, zadecydowana większość Polaków jest zwolennikiem rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE).  W tym celu powstał ruch  „Więcej niż energia”, skupiający zainteresowanych energetyką obywatelską. Ruch „Więcej niż energia” to szeroka społeczna koalicja działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Łączy samorządy, instytucje, organizacje pozarządowe i osoby prywatne przekonane, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o źródła odnawialne (OZE).

inż. PS