Log In / Sign In

Co minister energii, Krzysztof Tchórzewski, myśli o fotowoltaice?

fot. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, me.gov.pl

fot. Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, me.gov.pl

Dnia 26.01.2016 na łamach Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim, na temat szeroko pojętej energetyki.
Z przeprowadzonej rozmowy, dowiedzieć możemy się jakie są plany obecnego rządu dotyczące przyszłości energetyki w Polsce.

Jak będzie wyglądał mix energetyczny
w przyszłości?

W rozmowie z dziennikarzami Rzeczpospolitej minister energii wyraził się dość jasno o planach zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Co było do przewidzenia, główny udział w mixie energetycznym stanowić będzie energetyka konwencjonalna. Jak podkreśla minister budowa nowoczesnych bloków węglowych jest naszym priorytetem.

Co z atomem?

Jest miejsce dla energetyki atomowej, ale to jest kwestia poziomu cywilizacyjnego i rozwoju technologicznego. Wybudowanie elektrowni atomowej na 5 tys. MW będzie nas kosztować nawet 50 mld zł. Za to zbudujemy blisko 20 tys. MW, które mogą pochodzić z nowych elektrowni konwencjonalnych. Jak dodał minister program jądrowy będzie kontynuowany, jednak nie będzie priorytetem rządu.

Przyszłość energetyki odnawialnej

Zdaniem Krzysztofa Tchórzewskiego w Polskim miksie energetycznym jest miejsce dla odnawialnych źródeł energii. Globalne wydatki energetyki muszą iść w kierunku zwiększania efektywnych mocy, także w odnawialne źródła energii, jednak jak słusznie zauważył minister należy zwrócić uwagę na stabilność instalacji OZE: Dziś mamy 5 tys. MW zainstalowanych w energetyce wiatrowej, ale ze względu na małą wietrzność w naszym kraju nie poprawiają one sytuacji w bilansie energetycznym. Tak było w sierpniu ubiegłego roku. Dlatego trzeba równolegle budować  megawaty konwencjonalne zabezpieczające niestabilne moce odnawialne.

Szansa dla rynku biogazowni

Zdaniem ministra Tchórzewskiego rozwiązaniem dla niestabilności mocy odnawialnych mogą być biogazownie. To one powinny być rezerwą dla wiatraków, bo w każdej chwili można je wyłączyć i włączyć. Poza tym takie inwestycje to także rozwój regionu ze względu na miejsce pracy, jakie oferują.

Aby skutecznie wspierać rozwój biogazowi  rząd planuje wydzielić dodatkowe środki na biogazownie, które z punktu widzenia inwestycyjnego i kosztów wytwarzania są droższe, bo wymagają m.in. zatrudnienia pracowników, ale sumarycznie wychodzą taniej, bo nie wymagają rezerwy. W tej chwili mamy ponad 60 biogazowni w Polsce. I tutaj trzeba podkreślić, że najmniej w całej Unii Europejskiej. Zakładam, że dodatkowe zachęty umożliwią powstanie takich mocy – może nie w każdej gminie, których jest ponad 2,5 tys., ale przynajmniej winno ich być ponad 1000 do 2025  r.

 Systemy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii

Minister zwraca również uwagę, że priorytetem rządu będzie wypełnienie przez Polskę unijnego celu w zakresie udziału OZE w globalnym bilansie energetycznym do 2020 r., jednak aby to osiągnąć konieczne są stosowne systemy wsparcia które jeszcze nie zostały dopracowane.

Planujemy spotkania z poszczególnymi środowiskami, w tym przedstawicielami energetyki odnawialnej, a także ekspertami i URE. Nie jesteśmy jeszcze gotowi na przedstawienie konkretnych mechanizmów i rozwiązań wprowadzanych do projektu ustawy. Gdybyśmy byli, to projekt byłby już co najmniej na etapie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Jednak ta nowelizacja będzie sporą rewolucją dla rynku.

Co „rewolucja” oznacza dla branży fotowoltaicznej?

W rozmowie z dziennikarzami minister Tchórzewski wielokrotnie podkreślał, że jest zwolennikiem energetyki rozproszonej. Jeżeli chodzi o instalacje prosumenckie to ich głównym celem powinno być produkowanie energii na użytek własny, a nie na sprzedaż. Chcemy zostawić taryfy gwarantowane, ale będą  się one odnosiły  do cen obowiązujących w zakresie energii odnawialnej np. opłaty zastępczej OZE, i nie będą gwarantowane przez okres 15 lat. Dlatego inwestorzy, którzy planowali uczynić ze swojej mikroinstalacji źródło dochodu, nie będą usatysfakcjonowani.

Całą treść wywiadu z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim znajdziesz tutaj.

inż. PS