Log In / Sign In

Spadek cen systemów PV w skali światowej – 10% rocznie od 1980r.

Ceny modułów PV z roku na rok są coraz mniejsze. Jest to naturalna, dobrze znana wszystkim kolej rzeczy – im więcej ludzi zaczyna interesować się produktami z konkretnej dziedziny, tym zyskują one większy rozgłos, a co za tym idzie – więcej zwolenników. Im więcej zwolenników kupuje oraz inwestuje w rozwój swoich zainteresowań, tym ceny wytwarzanych produktów maleją. Podobnie jak w innych dziedzinach (telefonia komórkowa, przemysł motoryzacyjny itd.), tak samo na rynku fotowoltaicznym zauważono systematyczny spadek cen systemów PV.

Patrząc w przyszłość

Skąd wiemy, że spadek cen systemów PV będzie kontynuowany? Skąd wiemy, że trend się nie odwróci i przez kolejne 20 lat nie nastąpi spadek cen energii produkowanej z węgla, a energia słoneczna zacznie być coraz droższa? Odpowiedź na to pytanie zadał sobie zespół badawczy z Uniwersytetu w Oxfordzie. Naukowcy przeanalizowali rozwój technologii PV w ciągu ostatnich i przyszłych dziesięcioleci. Wynikiem prac stał się artykuł “How predictable is technological progress?”. Dokument jest bardzo długi i zawiera nieciekawe wzory, ale łatwo z niego wyciągnąć główne wnioski:

1. W przeciągu ostatnich 35 lat koszty modułów PV w skali świata zmniejszały się średniorocznie o 10%.

Spadek kosztów systemów PV “How predictable is technological progress” str. 658

2. Od 1980 roku systematycznie rosła produkcja energii z paneli fotowoltaicznych (BP Statistical Review of World Energy).

Wzrost produkcji energii z PV "How predictable is technological progress" str. 664

Wzrost produkcji energii z PV “How predictable is technological progress” str. 664

 

3. Koszt jednostki mocy zainstalowanej w PV jest taki sam lub nawet mniejszy, niż koszt jednostki mocy zainstalowanej w elektrowni jądrowej!

PV w porównaniu z innymi technologiami, "How predictable is technological progress" str. 648

PV w porównaniu z innymi technologiami, “How predictable is technological progress” str. 648

.

Ludzie kłamią, ale liczby nie

Koszty dla systemów PV w 2013 roku wynosiły 0.078-0.142 euro/ kWh (0.09-0.16 $/kWh). W porównaniu do przewidywanego kosztu – 0,14 $/kWh – w 2023 roku dla reaktora jądrowego Hinkley Point w Wielkiej Brytanii, wydaje się, że w skali światowej obie technologie mają już mniej więcej równe koszty, choć ich bezpośrednie porównanie jest trudne ze względu na odmienne czynniki wpływające na koszt uzyskania jednostki energii.

Analizując powyższe wykresy zauważam, iż:

1. 35 letni spadek cen wytwarzania energii w PV sugeruje dalszy rozwój tego trendu. Energia odnawialna uważana jest za energię przyszłości, zwłaszcza przez kraje wysoko rozwinięte, więc rynek fotowoltaiki będzie osiągać w nich coraz wyższy poziom, a co za tym idzie – rozwój tej dziedziny. Z czasem kraje, które dopiero się rozwijają, dostrzegą niezależność energetyczną bogatszych państw i same zaczną do tego dążyć – już nie tylko z przyczyn ochrony środowiska, ale i oszczędności.

2. Skoro trend rozwoju fotowoltaiki się utrzyma, to rynek PV poważnie przyczyni się do ograniczenia efektu cieplarnianego na świecie, a w 2027 roku stanowić będzie 20% światowego rynku energii.

3. Porównując prognozy kosztów wytworzenia jednostki energii w PV do kosztów wytworzenia energii w elektrowniach jądrowych (nie tylko w USA, ale na całym świecie) zauważyć można, że nawet wizja, iż w/w koszty pozostaną na stałym poziomie jest optymistyczna.

inż. DG