Log In / Sign In

Net-metering – przeoczenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2016?

inteligentne liczniki

fot. Racks of Smart Meters in Medicine Hat, flickr.com

Zgodnie z grudniowymi zmianami dotyczącymi Ustawy o OZE, nowe systemy wsparcia tj. taryfy gwarantowane oraz system aukcyjny wejdą w życie najwcześniej 1 lipca 2016 roku. Nowelizacja na pierwszy rzut oka nie wprowadza żadnych zmian dotyczących net-meteringu, który zaczął obowiązywać wraz z początkiem bieżącego roku. Jednak szczegółowo wczytując się regulacje zawarte w 4 rozdziale Ustawy o OZE zauważyć możemy kosmetyczne zmiany, a dokładnie – przedsiębiorcy nie zostali uwzględnieni wśród podmiotów, które mogą korzystać z net-meteringu w pierwszym półroczu 2016 roku.

Net-metering w praktyce

System bilansowania energii zwany net-meteringiem, polegać ma na półrocznym rozliczaniu prosumentów za energię. W przypadku wytworzenia większej ilości energii niż energii zużytej, prosument za wyprodukowaną nadwyżkę otrzymać ma 100% średniej ceny prądu na rynku handlowym. System rozliczania skupia się tylko i wyłącznie na samej energii – nie obejmuje jednak innych opłat tj.  opłata jakościowa, opłata sieciowa (opłata dystrybucyjna zmienna), opłata przesyłowa stała (opłata stała za przesył), opłata przejściowa czy opłata abonamentowa, które to prosument będzie musiał opłacić ze swojej kieszeni.

Net-metering zaczął funkcjonować w dniu 1 stycznia 2016 r., jednak z nowelizacji Ustawy o OZE wynika, iż w pierwszej połowie bieżącego roku wytwórcy będący przedsiębiorcami nie mogą z niego skorzystać. Nowy system bilansowania został dyskretnie zmieniony. Niestety nigdy nie dowiemy się, czy zmiana była celowa. Pozostaje nam możliwość udzielenia odpowiedzi na to pytanie w myślach.

Bilansowanie energii dla przedsiębiorców – kiedy?

Ze zmian w zapisach dotyczących net-meteringu na pewno nie są zadowolone osoby prowadzące działalność gospodarczą. Kiedy i oni będą mogli skorzystać z nowego sposobu bilansowania energii? Według znowelizowanej Ustawy o OZE nastąpi to wraz z dniem 1 lipca 2016 roku. Istnieje jeden warunek – nie może powstać żadna zmiana związana z tą regulacją, ani nie może wpłynąć żaden nowy projekt poselski o zmianie ustawy o OZE. Jak już wiemy, rząd odłożył aż o pół roku wejście w życie nowych systemów wsparcia, ponieważ planuje dopracowanie wielu przepisów oraz uchwalenie innych, pokrewnych z energetyką odnawialną aktów prawnych. Trzymam kciuki, aby od 1 lipca 2016 roku każdy przedsiębiorca mógł cieszyć się net-meteringiem, z którego dziś korzystać mogą jedynie osoby fizyczne.

inż. DG