Log In / Sign In

Instalacje PV w centrach miast – Czy rynek rozwinie się na obszarach zurbanizowanych w przeciwieństwie do rynku kolektorów słonecznych?

Energetyka jest strategicznym sektorem gospodarki, który przechodzi stopniową metamorfozę – od scentralizowanych źródeł kopalnych do rozproszonej energetyki odnawialnej opartej na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych. W przyszłości konsumenci staną się prosumentami zarządzającymi energią, którą po części sami wyprodukują. W dużej mierze pozwalać na to będzie rozwijający się rynek fotowoltaiki zarówno w Polsce, jak i na całym świecie.

Jak mieszkają Polacy?

Według danych Eurostat Polsce ponad 50% gospodarstw domowych (zespół osób spokrewnionych lub  niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących) mieszka w domach wolnostojących. Około 44% stanowią gospodarstwa domowe zamieszkujące budynki wielorodzime w których znajduje się 10 mieszkań i więcej.

Większość mieszkań jednorodzinnych znajduje się we wsiach i małych miastach. Ze statystyk Eurostat wynika, iż w miastach (20-100 tys. mieszkańców), aż 25,2% gospodarstw domowych zamieszkuje domy jednorodzinne. Wygląda to nie co lepiej porównaniu z największymi miastami >500 tys. mieszkańców, gdzie tylko 8,5% rodzin zamieszkuje domy wolnostojące.

Kolektory słoneczne vs Rynek PV

Rynek kolektorów słonecznych umożliwiających produkcję c.w.u. (ciepłej wody użytkowej) lub c.o. (ciepłej wody do centralnego ogrzewania) rozwinął się głównie w mniejszych miejscowościach i wsiach Polski, ze względu na zapotrzebowanie własne domów w ciepłą wodę. Systemy były często przewymiarowane, ponieważ nadmiar energii, która podgrzewała wodę nie przekładał się na możliwości jej wykorzystania czy magazynowania. Wynikało to z braku wiedzy lub błędnych zapewnień firm/instalatorów związanych z możliwościami wykorzystywania energii słonecznej.

Inaczej sprawa może się z panelami fotowoltaicznymi. Gdy jest ich więcej, produkują więcej prądu, który w przypadku wyprodukowanych nadwyżek, można wprowadzić do sieci. W USA powstał pomysł tworzenia spółdzielni solarnych/ogrodów solarnych. Polega on na inwestowaniu w systemy PV instalowane na konkretnych obiektach wielomieszkaniowych, które zapewniałyby energię elektryczną mieszkańcom budynku. Pomysł cieszy się wielkim zainteresowaniem, a do współudziału w projekcie zapisuje się coraz więcej osób. Czy Polska kiedyś pójdzie w tym kierunku? Jeżeli tak, to nie prędko. Nie mniej jednak jest to możliwe, ale niezbędne będzie wprowadzenie kolejnych regulacji prawnych. Jest to stosowna możliwość rozwoju rynku PV w polskich miastach.

Na myśl nasuwa się pytanie – co jeżeli aktualnie mieszkam w bloku i chciałbym posiadać swój system PV? Okazuje się, iż jest to możliwe. Co prawda potrzebne są liczne pozwolenia, w tym od spółdzielni oraz czas, jednak możliwość posiadania swojej instalacji fotowoltaicznej na dachu bloku jak najbardziej istnieje.

Do rozwoju fotowoltaiki na obszarach zurbanizowanych namawia również RWE Polska. W  tym celu spółka zainstalowała dwa systemy PV o łącznej mocy 12 kW do zasilania swoich biurowców. Jest to oczywiście forma promocji, jednak ukazuje, iż instalacje PV nawet w wielkim mieście mają racje bytu. Nie muszą z nich korzystać tylko klienci indywidualni ale również przedsiębiorcy, w celu zmniejszania swoich rachunków.

Ponadto, na polskim rynku mamy do czynienia z rodzimym start-upem jakim jest aplikacja firmy EasySolar umożliwiająca samodzielne projektowanie systemów fotowoltaicznych. Pozwoli ona niewątpliwie na zaoszczędzenie czasu, którego szczególne braki odczuwamy żyjąc w dużych miastach.

Bardziej korzystne warunki

Liczba ludzi zainteresowanych polskim rynkiem fotowoltaiki rośnie, a pomysłów oraz możliwości rozwoju PV jest coraz więcej. Fotowoltaika dąży do rozwinięcia. Problemem jednak są nadal akty prawne związane z OZE. Opóźnienie net-meteringu dla przedsiębiorców, czy  przesunięcie terminu wejścia TG na 1 lipca 2016 roku zniechęca Polaków do zakupu systemu PV, jednak kiedy korzystne warunki rozliczeniowe mikro i małej fotowoltaiki  ujrzą światło dzienne to rynek będzie mieć możliwości rozwoju nie tylko we wsiach i mniejszych miastach ale i na dobrze zurbanizowanych obszarach Polski.

inż DG