Log In / Sign In

Mieszkasz w bloku? Też możesz zarabiać na fotowoltaice!

Czy wiesz, że będąc mieszkańcem bloku możesz również zarabiać na fotowoltaice? Jednak, jeśli marzy Ci się zostanie beneficjentem, musisz uzbroić się w cierpliwość i pokonać krętą drogę pełną biurokratycznych formalności. statut

Jak rozpocząć starania o własną instalację fotowoltaiczną w mieszkaniu spółdzielczym?

Pierwszym krokiem, który powinieneś wykonać to dokładne zapoznanie się ze statutem spółdzielni, do której należy Twoje mieszkanie i gdzie planujesz zrealizować przedsięwzięcie.

Statut jest podstawowym aktem spółdzielni, który reguluje sprawy części wspólnych budynku, ich użytkowania oraz wykorzystania przez członków do indywidualnych celów. Możliwe, że statut nie będzie określał precyzyjnie warunków użytkowania części wspólnych budynku, wtedy należy przyjrzeć się uważnie regulaminom, które obowiązują w Twojej spółdzielni.

Dostęp do statutów, zależy w głównej mierze od spółdzielni. Niektóre spółdzielnie udostępniają przepisy za pośrednictwem strony internetowej, jednak są też takie, które robią to tylko na prośbę mieszkańca. Co ważne, spółdzielnia ma obowiązek bezpłatnego udostępnienia dokumentu osobie, która jest jej członkiem.

Zanim dokładnie przeanalizujesz statut i regulaminy, musisz pamiętać!

Zanim dokładnie przeanalizujesz statuty i regulaminy nie zapomnij zwrócić się z uprzejmą prośbą do administracji spółdzielni o udostępnienie informacji, czy na budynku przez Ciebie zamieszkanym znajduje się już instalacja fotowoltaiczna, bądź czy istnieją  plany wykonania takowej instalacji. Administracja spółdzielni ma obowiązek udzielenia informacji tylko w stosunku do członków spółdzielni.

Złożenie wniosku

Po dokładnym przeanalizowaniu statutu i regulaminów oraz weryfikacji, czy spółdzielnia w obrębie której się znajdujemy, akceptuje wykorzystanie części wspólnych budynku do celów indywidualnych, należy przejść do kolejnego kroku. Tym krokiem jest złożenie wniosku do zarządu spółdzielni, który informować będzie o planach przeprowadzenia inwestycji. Podanie powinno zawierać projekt instalacji, schemat, miejsce przedsięwzięcia, przeznaczenie oraz przewidywany wpływ na infrastrukturę budynku. Taki wniosek winien być jak najbardziej szczegółowy, ponieważ to w głównej mierze od niego zależeć będą szanse realizacji projektu.

Decyzja spółdzielni

Organ decyzyjny uzależniony jest od wielkości spółdzielni. W przypadku niewielkich spółdzielni decyzja jest pochodną uchwały zarządu, a w przypadku większych zrzeszeń decyzja zależeć będzie również od opinii administracji i pionu technicznego.

Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem, które ma „służyć” jej członkom, dlatego ich zdanie może okazać się kluczowe. Możliwe, że decyzja spółdzielni uzależniona będzie od zgody większości mieszkańców budynku.

Co zrobić gdy zarząd odmówi wydania korzystnej dla mieszkańca-inwestora decyzji?

Jeżeli z różnych przyczyn nasz wniosek zostanie odrzucony przez zarząd spółdzielni, nie stoimy jeszcze na przegranej pozycji. Należy pamiętać, że zarząd nie jest najwyższym organem spółdzielni. Jest nim walne zgromadzenie spółdzielców i może ono zmienić niekorzystną dla nas decyzję podjętą przez zarząd spółdzielni. Co istotne, projekty uchwał, które będą tematem dyskusji walnego zgromadzenia, może zgłaszać zarówno zarząd, rada nadzorcza, ale również członkowie spółdzielni.

Zyski z instalacji

Jeśli zdecydujesz się na zainwestowanie kapitału w instalację fotowoltaiczną na bloku w którym mieszkasz, powinieneś zwrócić uwagę na fakt, iż będąc prywatnym właścicielem instalacji nie masz obowiązku przekazywania zysków wynikających z eksploatacji instalacji na rzecz budynku jako pożytku z nieruchomości. Jeżeli instalacja jest własnością osoby fizycznej, to ona decyduje w jaki sposób wykorzystać produkowaną przez system energię.

Natomiast jeżeli choćby część kosztów inwestycyjnych zostałaby pokryta przez spółdzielnie, miałaby ona prawo do części zysków wynikających z użytkowania instalacji. W przeciwnym przypadku, tj. nieobecności spółdzielni w procesie inwestycyjnym oraz późniejszymi roszczeniami spółdzielni do udziału w zyskach, powinniśmy jako członkowie spółdzielni zaskarżyć taką decyzję.

Może się zdarzyć, że spółdzielnia nie będzie rościć sobie praw do procentowego udziału w zyskach, a mimo tego przyczyni się do spadku opłacalności naszej inwestycji. Jak to możliwe? Spółdzielnia ma prawo do udostępnienia nam powierzchni dachu po uprzednim podpisaniu przez nas umowy wynajmu części dachu.

inż. PS statut statut statut

Sorry, the comment form is closed at this time.