Log In / Sign In

Dolina Krzemowa wzorem dla rozwoju PV w Polsce

Kalifornia – aktualny lider produkcji energii na rynku fotowoltaicznym w USA. W roku 2015 utworzono tu ponad 20 tys. nowych miejsc pracy w branży PV. Dziś zatrudnienie przewyższa 75 tys. etatów. Co przyczyniło się do tak wielkiego sukcesu fotowoltaiki w tym regionie? Jakie są dalsze perspektywy rozwoju PV w stanie Kalifornia?

Fotowoltaika w USA

The Solar Foundation opublikowało dokument podsumowujący rozwój rynku PV w USA. Głównym konsumentem amerykańskiego słońca jest Kalifornia, w której zatrudnienie w grudniu 2015 wyniosło 75,6 tys. etatów. Jest to 38 procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego. Na drugim miejscu znalazł się stan Massachusetts -15,1 tys. etatów. Na podium uplasował się także stan Nevada z wynikiem 8,7 tys. etatów. Dlaczego rynek PV odniósł ogromny sukces akurat w Kalifornii , skoro wszystkie trzy stany leżą mniej więcej na tej samej szerokości geograficznej?

Sukces PV w Kalifornii

O rozwój alternatywnej energii w stanie Kalifornia dbają tamtejsze władze. Niegdyś gubernator Arnold Schwarzenegger, dziś Jerry Brown wierzy w rozwój odnawialnych źródeł energii. Przykładem jest podpisanie pod koniec 2015 roku nowego RPS (Renewable Portfolio Standard), według którego celem stanu Kalifornia będzie osiągnięcie 50% udziału OZE do roku 2030. Jednym z rozwijanych sektorów energetyki odnawialnej będzie gałąź fotowoltaiki. Dzięki prawu stanowemu i federalnemu inwestorzy uruchamiający instalacje PV objęci zostaną ulgami podatkowymi. Ponadto sam gubernator Kalifornii wzywa zakłady energetyczne do ułatwiania procedur dotyczących przyłączania systemów PV do sieci.

Czy w Polsce znajdzie się praca dla 5-7 tys. inżynierów w OZE?

Przykład Kalifornii ukazuje sukces, osiągnięty dzięki współpracy rozwoju nowoczesnych technologii, świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz władz, które chcą promować OZE i dążyć do samowystarczalności energetycznej regionu.  W dokumencie opublikowanym przez The Solar Foundation umieszczono także wypowiedź John’a Hickenlooper’a, gubernatora stanu Kolorado, którego celem jest osiągnięcie 30% OZE do 2020 roku.

“Energia słoneczna nie tylko pomaga chronić środowisko naturalne oraz zdrowie – pomaga także przyspieszyć nasz sukces gospodarczy”

“Jest to kolejny przykład, jak zróżnicowana gospodarka energetyczna Kolorado przyczynia się do ogólnego wzrostu i stabilności regionu”.

Czy polskie władze zaczną pozytywnie patrzeć na prosumentów i pozwolą na rozwój rozproszonych OZE? Dowiemy się najprędzej 1 lipca 2016 roku. Mimo wszystko, powinniśmy pamiętać o prężnie rozwijającym się rynku PV w Kalifornii, gdzie my Polacy (w razie kolejnych opóźnień dotyczących nowych systemów wsparcia dla OZE w Polsce) będziemy mogli szukać zatrudnienia…

inż. DG