Log In / Sign In

Fotowoltaiczny boom dotarł do Polski!

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że Polska właśnie doczekała się  fotowoltaicznego boom-u, na który czekaliśmy od lat.

Takie wnioski można wyciągnąć z danych opublikowanych przez Urząd Regulacji Energetyki pod koniec stycznia 2016 roku. Dane dotyczą mocy zainstalowanych w poszczególnych sektorach energetyki odnawialnej na przestrzeni ostatnich lat.

Dane Urzędu Regulacji Energetyki nie kłamią

Jak prezentują się dane?  Najlepszym sposobem przedstawienia trendu rozwoju fotowoltaiki będzie wykres, który przedstawia moc zainstalowaną w PV na przestrzeni ostatnich lat.

Powyższy wykres doskonale obrazuje dynamiczne tempo rozwoju branży fotowoltaicznej w naszym kraju. W ostatnich 3 latach sumaryczna moc polskiej fotowoltaiki zwiększyła się aż 37-krotnie.

Co istotne, duży wzrost mocy zainstalowanych zanotowała cała branża OZE. W minionym roku powstało blisko 1 GW mocy odnawialnych źródeł energii. Co obrazuje wykres poniżej.

Fotowoltaiczny boom – co przyczyniło się do tak szybkiego tempa rozwoju branży PV?

Trudno jednoznacznie podać przyczynę gigantycznego skoku mocy w branży fotowoltaicznej. Śmiem twierdzić,  że wzrost jest pochodną wielu czynników. Przede wszystkim jest to znaczący spadek cen modułów na przestrzeni ostatnich lat, który sprawił, że technologie fotowoltaiczne stały się osiągalne dla przeciętnego Kowalskiego. Dodatkowo przeciętny Kowalski zrozumiał, że inwestycja w panele fotowoltaiczne może być opłacalna i stać się źródłem zarobku.

Co ciekawe, nawet mieszkańcy bloków mogą dziś stać się posiadaczami instalacji fotowoltaicznej na częściach wspólnych budynku spółdzielczego.

Wracając do rozważań na temat czynników mających wpływ na boom fotowoltaiczny w Polsce nie sposób pominąć dofinansowania NFOŚiGW i programu Prosument, którego środki w dużej mierze trafiły i z pewnością trafiać będą do zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi.

Szanse rozwoju fotowoltaiki

Biorąc pod uwagę obecny, dynamiczny trend rozwoju fotowoltaiki w Polsce należy być optymistą. Jak wynika z raportu „Krajowy Plan Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do roku 2030” przygotowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej w Polsce do roku 2030 mogłoby powstać ok. 3,6 miliona mikroinstalacji OZE, gwarantujących pracę nawet 7-tysiacom inżynierów.

Czy tak się stanie? Wiele zależy od wparcia jakie obecny rząd zapewni zainteresowanym OZE. Rozwiązaniem, które z pewnością przyczyniłoby się do rozwoju branży PV są taryfy gwarantowane, których wejście w życie zostało przez rządzących odroczone w czasie do 1 lipca 2016 r.

Całkowita treść raportu opublikowanego przez Urząd Regulacji Energetyki dostępna tutaj.

fotowoltaiczny fotowoltaiczny 

inż. PS

Sorry, the comment form is closed at this time.