Log In / Sign In

NET-METERING – NOWA FUNKCJA W APLIKACJI EASYSOLAR

Od dziś w aplikacji EasySolar można korzystać nie tylko z możliwości przedstawienia oferty na system PV dla całkowitego net-meteringu (tzw. net-metering brutto), ale również z net-meteringu, który uwzględnia koszty korzystania z infrastruktury sieci elektroenergetycznej (zwanego w aplikacji net-meteringiem netto).

Net-metering całkowity można bardzo łatwo policzyć w aplikacji przyjmując zużycie energii na potrzeby własne na poziomie 100%.

Obecnie w Polsce obowiązuje jednak net-metering, który uwzględnia koszty przesyłu energii. Zwykle jest to trudny do wyliczenia mechanizm. Na szczęście w aplikacji wystarczy oszacować ilość energii oddanej i ponownie pobranej z sieci (w %), a na raporcie wykazane zostaną przychody z tytułu tego właśnie systemu wsparcia.

 

Net-metering krok po kroku

Jak zatem wprowadzić dane w ten sposób, by aplikacja wyliczyła przychody i oszczędności dla instalacji PV w systemie net-metering? Wystarczy zaznaczyć opcję “net metering netto” w sekcji “Analiza finansowa” w kategorii “Potrzeby własne” i odpowiednio uzupełnić pola.

                                                                 Net metering – jak wypełniać dane?  

1. Na początek należy określić zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Można je zdefiniować zarówno w MWh/miesiąc (wartość miesięczna uśredniona lub zdefiniowana dla każdego miesiąca) albo przedstawić w % jako ilość energii z fotowoltaiki zużywanej na potrzeby obiektu.

2. Aplikacja sama oblicza produkcję z systemu PV

Algorytm aplikacji oblicza produkcję energii z systemu fotowoltaicznego w poszczególnych miesiącach.

3. Sprzedawane do sieci nadwyżki to różnica między produkcją a zużyciem.

Aplikacja EasySolar wylicza je dla poszczególnych miesięcy. Należy pamiętać, że zużycie na potrzeby własne jest dzielone procentowo na zużycie po cenie zakupu energii elektrycznej z sieci oraz zużycie w cenie energii oddanej do sieci, a następnie pobranej z sieci.

Przetestuj nową funkcję już teraz!