Log In / Sign In

Tempo rozwoju fotowoltaiki w Polsce szybsze niż w USA!

O tym, że rynek fotowoltaiczny bardzo prężnie rozwija się w Europie i na Świecie nie trzeba nikogo przekonywać. Systemy fotowoltaiczne w większości krajów Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych nie są wymysłem bogatych gadżeciarzy, lecz integralną, powszechną częścią krajobrazu. Jak na tym tle wygląda Polski rynek?

Amerykański vs. polski rynek PV – dane statystyczne

Jak wynika z raportu przygotowanego przez amerykańskie stowarzyszenie branży solarnej – Solar Energy Industries Association (SEIA) – oraz firmy GTM Research, amerykański rynek fotowoltaiczny doczekał się kolejnego wzrostu mocy zainstalowanych, a dane prezentują się następująco:

Na powyższym wykresie widać stabilny przyrost mocy branży PV w USA na przestrzeni ostatnich lat. A jak na tym tle wygląda Polska?

Dokonując analizy prezentowanych wykresów należy zwrócić uwagę na lata w których rozpoczął się boom fotowoltaiczny. W przypadku USA wzrost zainteresowania instalacjami fotowoltaicznymi rozpoczął się już w roku 2010, z kolei w Polsce gwałtowny rozwój nastąpił dopiero w roku 2014.

Jednak biorąc pod uwagę tempo rozwoju fotowoltaiki w Polsce należy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wzrost mocy zainstalowanych w ostatnich dwóch rejestrowanych latach (w Polsce) wyniósł ponad 238%, natomiast w USA o niespełna 18%.

Nie sposób pominąć faktu, że moc zainstalowana w Polsce i USA różni się o rząd wielkości. Podczas, gdy w Polsce w roku 2015 łączna moc systemów PV wyniosła 71 MW, to w USA wartość ta była niebotycznie większa i wyniosła aż 7 286 MW, czyli więcej niż skumulowana moc OZE w 2015 roku w Polsce ( 6 970 MW).

Jak w praktyce wygląda tempo rozwoju fotowoltaiki na tle innych rynków?

Choć polska branża PV rozwija się bardzo szybko to bez wątpienia powinna jeszcze wiele nauczyć się od dobrze rozwiniętych i już ukształtowanych rynków fotowoltaicznych takich jak choćby niemiecki czy amerykański rynek PV.

Rynek PV w Stanach Zjednoczonych

Według SEIA, czyli amerykańskiego stowarzyszenia branży solarnej – Solar Energy Industries Association – w USA nowy system fotowoltaiczny jest uruchamiany średnio co 1,6 minuty. Co istotne, systemy PV cieszą się ogromną popularnością zarówno w gospodarstwach domowych jak i w strukturach samorządowych. Niedawno burmistrz Nowego Jorku – Bill de Blasio – zapowiedział, że moc instalacji fotowoltaicznych znajdujących się na budynkach publicznych zostanie aż pięciokrotnie zwiększona. Panele zostaną umieszczone na 88 dodatkowych budynkach, w tym 66. szkołach, Muzeum Queens oraz szpitalu Bellevue.

Nowy Jork jest światowym liderem wśród miast zaangażowanych w walkę ze zmianami klimatycznymi. Nie mamy innego wyboru niż zmierzać w kierunku odnawialnych źródeł energii, z dala od paliw kopalnych powiedział Bill de Blasio.

Władze miasta zachęcają także mieszkańców do instalowania paneli fotowoltaicznych na dachach swoich domów. W tym celu uruchomiły m.in. interaktywną mapę solarną.

Co ciekawe do rozwój odnawialnych źródeł energii postanowiła dołączyć również firma Apple. Jak donosi Reuters, amerykański gigant branży hi-tech oraz światowy lider innowacji zapowiedział emisję 1,5 mld dolarów obligacji za które sfinansuje rozwój zielonych technologii. Będzie to największa emisja obligacji przeznaczonych na rozwój odnawialnych źródeł energii, jaką przeprowadziła do tej pory jakakolwiek amerykańska firma.

Nie jest to jedyne przedsięwzięcie  związane z OZE wspomnianej firmy. Apple już wcześniej zapowiedział budowę 200 MW elektrowni fotowoltaicznej w Chinach w celu poprawy jakości powietrza, dzięki 0-emisyjnym farmom fotowoltaicznym.

Co więcej, Apple na swojej oficjalnej stronie oświadcza, że wszystkie centra danych firmy zasilane są energią odnawialną

Rozwój polskiej branży PV – przykład PKP PLK

Spoglądając na dane opublikowane przez Urząd Regulacji Energetyki, które prezentuje wykres wyżej pt. “Moc zainstalowana w fotowoltaice w Polsce” nie mamy czego się wstydzić. Tempo rozwoju fotowoltaiki jest ogromne i jestem przekonany, że trend ten zostanie podtrzymany w kolejnych latach.

W systemy fotowoltaiczne inwestować zaczęły takie spółki jak choćby PKP PLK, która rozpoczęła testy instalacji fotowoltaicznych pod kątem zasilania w energię dworców kolejowych. W weryfikacji możliwości inwestycji w PV mają pomóc PKP trzy testowe instalacje, które zamontowano na budynkach PKP PLK w Nowym Sączu. Testy mają dać odpowiedź na pytanie – o ile można ograniczyć koszty zużycia energii elektrycznej przy zastosowaniu systemów PV?

Pierwsze testy pozwalają sądzić, że energia elektryczna pozyskana w ten sposób zapewni zasilanie małych i średniej wielkości stacji kolejowych, jak np. Zakopane – komentuje PKP. Czy PKP planuje pójść wzorem portu lotniczego im. Chopina w Warszawie?

Orlen również stawia na systemy fotowoltaiczne!

PKP nie jest jedynym przedsiębiorstwem, które interesuje się odnawialnymi źródłami energii. Niedawno zainteresowanie instalacjami PV ogłosił również PKN Orlen.

Spółka podkreśla, że energia elektryczna generowana ze światła słonecznego zasili część potrzeb własnych stacji generując zarówno efekt ekologiczny w postaci pozyskania czystego źródła prądu nie obarczonego skumulowaną emisją substancji takich jak dwutlenek węgla (CO2), tlenek węgla (CO), tlenku azotu (Nox), tlenki siarki (So2) oraz pyłu, jak też efekt ekonomiczny poprzez ograniczenie zakupu energii z sieci.

Ilości energii generowanej ze słońca, a także unikniętych w ten sposób emisji prezentowane będą na monitorach  zainstalowanych w pawilonach sklepowych.

Orlen podkreśla, że głównym celem realizacja pilotażowego projektu wykorzystania paneli fotowoltaicznych jest “sprawdzenie efektywności technologii konwersji energii słońca w elektryczną w różnych lokalizacjach geograficznych o zróżnicowanym nasłonecznieniu”.

Autobus zasilany fotowoltaiką?

Autobus zasilany przy pomocy paneli fotowoltaicznych, to kolejny dowód na rozwój branży PV w Polsce. Prace  nad tym innowacyjnym projektem rozpoczęła Politechnika Lubelska wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Lublinie.

„PV-BUS” – bo taką nazwę nosi projekt – ma przekształcać energie promieniowana słonecznego na energie elektryczną, w celu zasilana wewnętrznej instalacji pojazdu, m.in.: klimatyzacji, kasowników czy wyświetlaczy. Po Lublinie jeździ już kilka autobusów Mercedes Conecto wspieranych systemem opracowanym przez naukowców z Politechniki Lubelskiej.

Realizacja projektu ma docelowo ograniczyć obciążenie alternatorów w autobusach prowadząc do zmniejszenia zarówno zużycia paliwa, jak i zagrożeń ekologicznych. Według wyliczeń twórcy pomysłu, prof. Mirosława Wendekera z Katedry Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych Politechniki Lubelskiej, ogniwa będą w stanie pokryć od 15 do 25% zapotrzebowania autobusu na energię elektryczną. Szacuje się, że w ciągu roku autobus z takimi ogniwami zużyje do 5% mniej paliwa, co da ok. 10 tys. zł oszczędności na każdym pojeździe.

Polska liderem innowacji w PV?

O rozwoju technologii fotowoltaicznych, informowaliśmy już wielokrotnie na łamach portalu. Świadczą o tym liczne odkrycia oraz coraz większe wydajności modułów.

Co istotne, ogromną zasługę w rozwoju technologii fotowoltaicznych oraz popularyzacji perowskitu jako materiału do produkcji modułów PV mieli polscy naukowcy. Mam na myśli Olgę Malinkiewicz, która opracowała innowacyjną metodę produkcji ogniw fotowoltaicznych. oraz naukowców z Polskej Akademii Nauk, którym udało się otrzymać jeszcze  bardziej wydajne ogniwo perowskitowe.

inż. PS