Log In / Sign In

Czarne chmury nad Prosumentem?

Jak wynika z informacji przedstawionych przez Gazetę Wyborczą, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwolnił 20 pracowników. Pracownicy Ci zajmowali się realizacją najważniejszych programów Funduszu, których celem jest walka z emisjami, termomodernizacja budynków czy wsparcie inwestycji w domowe mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii. Chodzi m.in. o programy Ryś, Kawka czy Prosument. Co istotne, zdaniem Gazety Wyborczej pod znakiem zapytania staje realizacja tych programów.

Jak podaje Gazeta Wyborcza, powołując się na osobę związaną wcześniej z Funduszem, powodem zmian w NFOŚiGW może być chęć przekierowania środków na inne programy rządu niezwiązane z ochroną środowiska.

Jak sytuację  komentuje NFOŚiGW?

Doniesienia powyższe, powtarzane przez niektóre inne media, nie mają żadnego pokrycia w faktach i wprowadzają w błąd opinię publiczną. Rzeczywistość wygląda zgoła odmiennie – komentuje NFOŚiGW.

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ochrona powietrza była i  pozostaje nadal jednym z głównych priorytetów działania. Nieprawdziwa jest informacja, że w NFOŚiGW nie funkcjonują już departamenty zajmujące się walką ze smogiem oraz innymi zanieczyszczeniami atmosfery. W wyniku wewnętrznej reorganizacji struktur zlikwidowano wprawdzie dwie jednostki – Departament Ochrony Powietrza oraz Departament Gospodarki Niskoemisyjnej – ale w ich miejsce powstał duży Departament Energii i Innowacji, który przejął zadania i programy tamtych jednostek. Zmiana przeprowadzona została właśnie po to, aby  finansowanie projektów odbywało się w sposób sprawniejszy, skuteczniejszy i lepiej skoordynowany. Po reorganizacji, w jednym departamencie  skupione zostały środki finansowe zarówno z Unii Europejskiej, jak i krajowe, co pozwala sprawniej nimi zarządzać i skonsolidować dostępne wsparcie – czytamy w komunikacie wydanym przez Fundusz

Całkowita treść komentarza NFOŚiGW.

Czarne chmury nad Prosumentem?

Wszyscy zainteresowani programem  mogą odetchnąć z ulgą. Jak przekonuje NFOŚiGW program będzie kontynuowany, a:  tematyka programu Prosument jest niezmiernie ważna i pozostanie jednym z kluczowych priorytetów NFOŚiGW. Fundusz nie wyklucza zmian w  zasadach dofinansowania w ramach programu Prosument, jednak nie wiadomo jeszcze jaki kształt będą miały zmiany.

Do tej pory program Prosument cieszył się ogromną popularnością. Tylko w 2015 r. w ramach programu Prosument BOŚ Bank przyjął ok. 3,5 tys, wniosków na kwotę 155 785 tys. zł. Jest to 94% zaplanowanego zeszłorocznego budżetu.

Co ciekawe największym zainteresowaniem cieszyły się instalacje fotowoltaiczne. Aż 98,3% wniosków dotyczyło konwersji energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną.

Kiedy doczekamy się kolejnego naboru wniosków do programu PROSUMENT?

Wszyscy zainteresowani programem Prosument z niecierpliwością wyczekują wznowienia naboru wniosków do programu. Kiedy BOŚ Bank ogłosi kolejną turę naboru? Trudno przewidywać. Pod koniec ubiegłego roku BOŚ Bank zapowiadał kolejny etap naboru na styczeń 2016 r. Tymczasem mamy marzec, a naboru jak nie było, tak nie ma.

NFOŚiGW zapewnia, że obecne trwają prace nad weryfikacją wszystkich programów priorytetowych, której celem jest „uspójnienie oferty finansowej i dostosowania jej do aktualnych potrzeb rynku”. Fundusz planuje zakończyć weryfikację swoich programów priorytetowych, w tym Prosumenta, z końcem marca 2016 r., czy wtedy doczekamy się długo wyczekiwanego naboru prowadzonego przez Bank Ochrony Środowiska?

Należy jednak pamiętać, że wnioski składać można nie tylko w oddziałach BOŚ Banku, ale również w oddziałach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jak udało się dowiedzieć redakcji portalu easysolar-app.com w dniu 10-03-2016 r. WFOŚiGW w Szczecine rozpoczął III nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji w ramach programu PROSUMENT. Nabór wniosków trwać będzie do 06-05-2016 r. lub do wyczerpania środków.

inż. PS