Log In / Sign In

Elektrownia fotowoltaiczna – optymalizacja projektu

                  Projekt wykonano przy użyciu aplikacji EasySolar

Elektrownia fotowoltaiczna może być  na różne sposoby optymalizowana poprzez odpowiedni projekt, a rentowność instalacji PV można przedstawić z użyciem kilku metod.

Każda firma ma swoje praktyki optymalizacji projektu, zgodnie z oczekiwaniami swoich klientów, może na przykład stawiać na uzysk energii elektrycznej, stopę zwrotu z inwestycji (IRR) oraz uśredniony koszt produkowanej przez system energii elektrycznej (LCOE).

Każda z tych metod daje nieco inny pogląd na opłacalność inwestycji. Ważne jest zrozumienie zalet każdej z nich wraz z jej ograniczeniami.

1. Optymalizacja uzysku energii

W takim podejściu, projektant skupia się na tym, by uzyskać jak największą ilość wyprodukowanej przez panele energii, niemal niezależnie od poniesionych kosztów. Sprawność produkcji można podnieść na przykład przy użyciu trackerów. W takiej sytuacji dąży się do tego, by współczynnik DC do AC był zbliżony do 1.

Optymalizacja pracy elektrowni fotowoltaicznej przy równoczesnym ignorowaniu jej kosztów, rzadko jest dobrym wyborem, szczególnie na wczesnych rynkach, gdzie cena komponentów i instalacji jest niezmiernie istotna. Tego typu metoda może posłużyć jednak do porównania produkcji energii z paneli przy użyciu różnych technologii.

2. Optymalizacja kosztu energii

Głównym celem tego podejścia jest osiągnięcie jak najniższego kosztu produkcji energii przez system fotowoltaiczny w przeliczeniu na kWh- czyli jak najniższy współczynnik LCOE. Tutaj dąży się do tego, by stosunek DC do AC był większy niż 1. Projektant może na przykład zaproponować instalację większej ilości paneli, zwężając odstępy między rzędami, nawet kosztem częściowego zacienienia paneli.

Metoda ta jest często stosowana, by porównać technologię fotowoltaiki z produkcją z innych technologii OZE albo konwencjonalnymi sposobami wytwarzania energii. W przypadku wyliczania LCOE, brane są pod uwagę wszystkie koszty inwestycji (np. projekt, komponenty, konserwacja, itp.) i dzielone są na ilość energii wyprodukowanej po stronie AC poprzez cały okres pracy instalacji fotowoltaicznej.

3. Optymalizacja na podstawie stopy zwrotu 

W tej metodzie brana jest pod uwagę stopa zwrotu z inwestycji, zatem decyzje projektowe oparte są o system finansowania dla danego typu inwestycji. Znaczenie może mieć np. zużycie energii na potrzeby własne i moc instalacji. Jest to świetna metoda porównawcza np. dla różnych systemów wsparcia.

Z uwagi na obszerną ilość zmiennych, trudno stworzyć ręcznie tak dużą ilość scenariuszy i dopasować je do oczekiwań klienta na bieżąco. W tym wypadku, może pomóc korzystanie z programu do projektowania i przygotowywania ofert sprzedażowych. Aplikacja EasySolar  pomaga w tworzeniu różnych wariantów na inwestycje fotowoltaiczne i ich opymalizacji, tak, aby przygotować jak najatrakcyjniejszą propozycję dla Klienta.