Log In / Sign In

Branża PV łączy siły w batalii z Ministerstwem Energii

W miniony poniedziałek doszło do spotkania przedstawicieli branży fotowoltaicznej z dyrektorem Departamentu Energii Odnawialnej Andrzejem Kaźmierskim.

Silniejsza karta przetargowa branży PV

W celu zwiększenia siły przetargowej przedstawicieli branży PV zawiązano „Porozumienie Branży Fotowoltaicznej w Polsce”. Tworzą je między innymi Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki oraz Polskiego Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej. Czy zjednoczenie sił, a dzięki temu silniejsza karta przetargowa pozwoli na uzyskanie korzystniejszych dla branży regulacji w powstającym projekcie nowelizacji ustawy OZE?

Spotkanie z dyrektorem Departamentu Energii Odnawialnej

Podczas spotkania usłyszeć można było zapowiedzi Ministerstwa Energii odnośnie rozszerzenia definicji prosumenta o każdego konsumenta energii oraz wprowadzeniu definicji miniźródła energii odnawialnej. W ocenie przedstawicieli branży PV dobrym rozwiązaniem będzie wyeliminowanie kwartalnego obowiązku sprawozdawczego dla prosumentów. Mają oni również nadzieję, że resort rozważy wprowadzenie trybu odwoławczego w przypadku opieszałości OSD w przyłączeniu mikroinstalacji.

Jak podkreślają przedstawiciele Porozumienia kwestią sporną w dyskusjach z ME jest system wsparcia. Przedstawiciele branży PV proponują net-metering 1:1 oraz utrzymanie taryf gwarantowanych zgodnie z zapisami ustawy OZE. Z kolei wyjściową pozycją Ministerstwa jest net-metering 1:0,7 o którym wspominaliśmy na portalu dla instalacji do 7 kWp,1:0,5 dla instalacji 7-40 kWp oraz 1:0,35 dla instalacji z dotacją.

Jak dodaje Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV – członek Porozumienia: W tym miejscu należy zaznaczyć, że bez projektu ustawy są to jedynie deklaracje i propozycje Ministerstwa, które jednak jasno pokazują kierunek zmian.

Prowadzisz firmę i chciałbyś dołączyć do Porozumienia?
Skontaktuj się z sekretarzem Porozumienia: pawel.czaus@pses.org.pl

Czas trudnej batalii dla przedstawicieli branży PV

Czy współpraca się opłaci? Pewne jest, że gdy pojawi się już projekt nowelizacji ustawy oraz odbywać się będą konsultacje, głos branży fotowoltaicznej będzie jednogłośny. To dobrze! Nie zmienia to jednak faktu, że przedstawicieli Porozumienia czekają trudne negocjacje o jak najkorzystniejsze wsparcie dla fotowoltaiki.

inż. PS