Log In / Sign In

Wiemy jak wygląda pismo branży PV, które trafiło do Ministerstwa Energii!

W dniu 07.04.2016 r. do Podsekretarza Stanu – Pana Andrzeja Piotrowskiego trafiło pismo wystosowane przez Porozumienie Branży Fotowoltaicznej w Polsce.

Czym jest Porozumienie Branży Fotowoltaicznej w Polsce?

Porozumienie to przedsiębiorcy-producenci, dystrybutorzy i instalatorzy, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz stowarzyszenia zrzeszające łącznie ponad 500 członków. Przedstawicielem porozumienia jest Dr Stanisław M. Pietruszko. Głównym zadaniem Porozumienia Branży Fotowoltaicznej w Polsce, jest wsparcie korzystnych dla obywateli, gospodarki oraz branży zapisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. O Porozumieniu pisaliśmy już na łamach portalu easysolar-app.com . Możliwość przystąpienia do Porozumienia jest cały czas aktualna. Zainteresowani proszeni są o kontakt z Sekretarzem Prac Porozumienia –  Pawłem Czausem – na adres mailowy: pawel.czaus@pses.org.pl.

Jakie informacje zawiera pismo skierowane do Ministerstwa Energii?

W dokumencie znajdziemy informację o:

Trzy główne postulaty wypracowane przez Porozumienie

Na spotkaniu, które odbyło się 30 marca br., członkowie Porozumienia wspólnie ustalili stanowisko w zakresie wsparcia dla mikroinstalacji PV. Porozumienie rekomenduje wdrożenie następujących elementów wsparcia dla Prosumnetów/mikroinstalacji:

Powyższe stanowisko było też konsultowane z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Prosumentów (OPP).

Jak informuje SBF POLSKA PV: „Wypracowane porozumienie opiera się na wspólnym poparciu trzech prostych postulatów, które w naszej ocenie są kluczowe do rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Jako sygnatariusze porozumienia (SBF POLSKA PV) jednoznacznie opowiadamy się za wprowadzeniem pełnego net-meteringu 1:1 obejmującego energię oraz jej przesył, utrzymaniem taryf gwarantowanych w wysokości zapisanych obecnie w ustawie oraz poszerzeniem definicji prosumenta jako każdego konsumenta energii od momentu montażu mikroinstalacji. Jednocześnie w drodze porozumienia jako branża wybraliśmy swoich reprezentantów, którzy w dialogu ze stroną rządową będą reprezentować stanowisko wypracowane w poniższym piśmie.”

Chcesz dowiedzieć się jak wygląda pismo Porozumienia Branży Fotowoltaicznej skierowane do Ministerstwa Energii?

Zapraszamy ==> Link do dokumentu

inż. PS