Log In / Sign In

Plany Ministerstwa Energii wobec prosumentów oraz całego sektora energetycznego

Wobec trwającej niepewności całego sektora energetyki odnawialnej redakcja portalu easysolar-app.com postanowiła bliżej przyjrzeć się planom Ministerstwa Energii związanym z wyczekiwanymi założeniami nowelizacji ustawy OZE. Jak zapowiedział wiceszef resortu Andrzej Piotrowski w kuluarach konferencji Euro Power w Warszawie założenia nowelizacji ustawy o OZE będą gotowe w przeciągu kilku dni.

Jakie plany mają rządzący wobec prosumentów?

Plany Ministerstwa Energii wobec prosumentów

Jak zapowiedział Minister Energii  Krzysztof Tchórzewski, w resorcie trwają prace nad nowelizacją, która ma na celu m.in.  uproszczenie rozliczeń pomiędzy prosumentami, a spółkami energetycznymi.

Dążymy do tego, aby zmniejszać biurokrację. Patrząc na to co prosument musi zrobić i brak rozstrzygnięć, czy prosument będzie przedsiębiorcą widać, że musimy do tego tematu wrócić. W obecnej ustawie ceny uchwalono tak, by prosument był przedsiębiorcą. W najbliższych dniach złożymy projekt, który zakłada, że prosument nie będzie musiał robić sprawozdań. Liczona będzie tylko energia wchodząca i wychodząca – powiedział Minister Energii Krzysztof Tchórzewski w trakcie II Kongresu Elektryki Polskiej. Plany Ministerstwa Energii wobec prosumentów

Minister zapowiedział również, że prosument będzie miał prawo pozyskać 70% tej energii, którą odprowadzi.

Bierzemy pod uwagę, że prosument oddaje energię nie zawsze wtedy, kiedy energetyka jej potrzebuje, ale pobiera energię wtedy, kiedy sam potrzebuje. Prosument będzie mógł oddawać nadwyżkę energii, ale korzystać z energii zewnętrznych. W rozliczeniach będzie obowiązywał system barterowy.

O innych postulatach zaproponowanych przez Ministerstwo oraz o „współczynniku 0,7”  przeczytasz tutaj.
Jednocześnie wiadomo, że przedstawiciele branży OZE, w tym Porozumienie Branży Fotowoltaicznej w Polsce będą walczyć o jak najkorzystniejsze wsparcie dla fotowoltaiki oraz branży OZE.

Głosy przedstawicieli ministerstwa za kuluarami

Podczas swego wystąpienia na panelu otwierającego konferencję EuroPower wiceminister Piotrowski ujawnił, że w planowanych rozwiązaniach resort bierze pod uwagę wprowadzenie aukcji OZE.

„Przygotowując nowelizację ustawy bierzemy pod uwagę, że są one (aukcje) modelem, nad którym warto się pochylić, mimo że pierwotnie sądziliśmy, że to nie jest najlepsza droga” – mówił.

W rozmowie z PAP dodał, że resort proponuje wprowadzenie tzw. koszyków, choć – jak zaznaczył– nie będą one „stricte technologiczne”, o co postulowało wielu przedstawicieli środowisk OZE. Według słów wiceministra koszyki będą podzielone ze względu na charakter źródła. „Tak, abyśmy wiedzieli, które źródła są stabilne, które dostarczają energię, w wyniku której powstają jednak jakieś emisje CO2 (…). Chcemy to ująć od stron gospodarki odpadami, gospodarki CO2, czy dyspozycyjności źródeł w czasie.

Dodatkowo Piotrowski ogłosił, że w resortowych propozycjach zostaną zielone certyfikaty, ale jako instrument, który „nie będzie przyszłościowy”. Zapewnił jednak, że wszystkie wynikające z nich prawa nabyte będą respektowane.

Jak będzie wyglądał finalny dokument? Przekonamy się już za kilka dni…

Wyzwania stojące przed polskim sektorem energetycznym

11 kwietna w Warszawie odbył się II Kongres Elektryki Polskiej, którego honorowym gościem był Minister Energii Krzysztof Tchórzewski. Podczas trwania debaty Perspektywy rozwoju energetyki przedstawiciel resortu zwrócił uwagę na konieczność opracowania strategii dla energetyki w horyzoncie długofalowym, szczególnie biorąc pod uwagę wielkość zasobów naturalnych kraju. – Rolę sektora energetyki węglowej w Polsce trzeba postrzegać jako szansę dla naszego kraju na odegranie roli europejskiego lidera w zakresie rozwoju czystych technologii węglowych – zaznaczył. – Powinniśmy również dążyć do zmniejszenia energochłonności naszego PKB. Wzrost efektywności energetycznej poprawia konkurencyjność gospodarki i zmniejsza emisję szkodliwych substancji do otoczenia – dodał.

Szef resortu energii zwrócił uwagę, jak ważne jest, aby proces produkcji energii w jak najmniejszym stopniu zanieczyszczał środowisko naturalne. – Konstruując nasz miks energetyczny będziemy mieli na uwadze m.in. bezpieczeństwo energetyczne oraz możliwie najwyższy stopień wykorzystania krajowych zasobów energetycznych – powiedział.

Z kolei wiceminister Piotrowski podczas XXIII Konferencji Energetycznej EuroPOWER zwrócił uwagę na wyzwania z jakimi w najbliższych latach zmierzy się sektor energetyczny.

Potrzebne są inwestycje w nowe bloki energetyczne, OZE oraz rozbudowę i modernizację nie tylko infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, ale również sieci dystrybucyjnych ciepła dla konsumentów – powiedział. Zaznaczył, że działanie te muszą brać pod uwagę potrzeby konsumentów oraz skutki gospodarcze i społeczne. – Poszukując efektywnych źródeł energii musimy również brać pod uwagę ich ekonomiczną i inwestycyjną opłacalność – ocenił. Plany Ministerstwa Energii wobec prosumentów

inż. PS