Log In / Sign In

Fotowoltaika technologią energetyki obywatelskiej

Aktualnie w Polsce funkcjonuje ponad 100 naziemnych i ponad 4,500 nadachowych elektrowni słonecznych. Pomimo barier regulacyjnych i oporu lobby koncernów energetycznych energetyka słoneczna zaczyna rozwijać się w naszym kraju. Właściciele ww. instalacji słonecznych stanowią najliczniejszą w Polsce grupę społeczną produkującą energię elektryczną, co jest najlepszym dowodem na obywatelski charakter tej technologii. Dla przykładu w Niemczech funkcjonuje ponad 1,5 miliona elektrowni słonecznych.

Fotowoltaika to jedyna technologia odnawialnych źródeł energii dająca możliwość inwestowania tak szerokiej grupie osób. Przykład Niemiec wskazuje, że w przypadku instalacji słonecznych inwestorzy są bardzo rozdrobnieni z dominacją tzw. nieprofesjonalnych inwestorów, na co dzień niezwiązanych z branżą energetyczną.

Fotowoltaika ze względu na swój prospołeczny charakter tworzy wszystkim obywatelom szansę inwestowania, posiadania i w dłuższej perspektywie zarabiania na własnych źródłach energii. Przykład naszych zachodnich sąsiadów pokazuje, iż w fotowoltaice dominują lokalne podmioty. Aż 38% mocy należy do osób indywidualnych i rolników, którzy nie są związani profesjonalnie z energetyką, a PV dało im możliwość inwestowania wolnych środków – mówi Klaudiusz Kalisz, członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energii Słoneczniej (PSES).

Dodatkowo energetyka słoneczna w przeciwieństwie do innych źródeł energii nie wzbudza społecznych oporów i cieszy się powszechnym poparciem.

Związane jest to z bezpośrednim wpływem a raczej brakiem wpływu elektrowni słonecznej na otoczenie. Nie emituje ona ani hałasu ani odoru, a ponadto jej wpływ na lokalny krajobraz jest znikomy ze względu na niską zabudowę lub umiejscowienie na dachu. – mówi Paweł Czaus, Sekretarz Porozumienia Branży PV.

Obecnie toczą się prace nad nowelizacją ustawy OZE. Już dziś sondaże wskazują, że Polacy akceptuję energię odnawialną i chcą zwiększenia jej udziału w krajowym miksie energetycznym. Zadaniem rządu jest dywersyfikacja źródeł energii poprzez wspieranie zarówno źródeł konwencjonalnych, jak również dynamicznie rozwijających się technologii odnawialnych, takich jak fotowoltaika, które doskonale uzupełniają się z tradycyjnymi metodami wytwarzania energii.

Źródło: PSES