Log In / Sign In

“Pogoda dla prosumenta” – darmowe webinaria dla zainteresowanych fotowoltaiką

W kwietniu i maju odbędą się ostatnie webinaria realizowane w ramach projektu „Pogoda dla prosumenta”, dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tematami będą aspekty techniczne i ekonomiczne instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła oraz kogeneracja. W szkoleniach on-line udział mogą wziąć obecni oraz przyszli prosumenci. Pogoda dla prosumenta

„Prosument” to hasło, które w ostatnim czasie wywołało szerokie odbicie w mediach. Przypomnijmy, że celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Program promuje nowe technologie OZE oraz postawy prosumenckie, a także wpływa na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) wraz z dotacją do 2020 r. Pogoda dla prosumenta

Zainteresowani programem ”Prosument” mogą korzystać z narzędzi edukacyjnych, którą są pomocne w zrozumieniu tematyki energetyki prosumenckiej, technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz zasad ubiegania się dofinansowanie. Jednym z takich narzędzi są bezpłatne webinaria, czyli szkolenia on-line prowadzone przez ekspertów z wybranych dziedzin. Jeszcze przez miesiąc czasu zainteresowani mogą skorzystać z takich szkoleń.

Aspekty techniczne i ekonomiczne instalacji fotowoltaicznych
20.04. o godz. 16:00
20.04. o godz. 11:00
Źródła ciepła (pompy ciepła, kogeneracja)
11.05. o godz. 11:00
12.05. o godz. 16:00
18.05. o godz. 11:00
19.05. o godz. 16:00

Link aktywacyjny do webinarium wysyłany jest za pośrednictwem newslettera, do którego można się zapisać ze strony www.pogodadlaprosumenta.pl
Osoby chcące skorzystać ze szkolenia on-line mogą również napisać na info@pogodadlaprosumenta.pl

Uzupełnienie webinarium jest platforma e-learningowa stanowiąca pomoc merytoryczną dla producentów i konsumentów energii. Materiały na platformie przygotowano w formie filmów i pigułek wiedzy.  Dotyczą one takich zagadnień jak: wprowadzenie do energetyki prosumenckiej, zielone ciepło oraz zielona energia elektryczna, ekonomika i ekologia prosumencka, dobre praktyki – przykłady rozwiązań prosumenckich.

 „Pogoda dla prosumenta” to projekt edukacyjny dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obejmujący zagadnienia związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii. Jego ideą jest przedstawienie kluczowych informacji z punktu widzenia decyzji, jaką jest inwestycja w mikroinstalacje prosumenckie. Pogoda dla prosumenta

Projekt „Pogoda dla prosumenta”