Log In / Sign In

Wciąż pełno niejasności – polskie prawo vs. polska rzeczywistość

Niestety, czarny scenariusz dla osób prowadzących działalność gospodarczą i chcących zostać prosumentami spełnił się. Jak poinformował Urząd Regulacji Energetyki prosumentem nie mogą zostać osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą. polskie prawo

Stanowisko Urzędu Regulacji Energetyki

Zdaniem URE zgodnie z nową ustawą o OZE w ust. 1 art. 4 w której czytamy definicję prosumenta: „wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji będący osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej regulowanej ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, który wytwarza energię elektryczną w celu jej zużycia na własne potrzeby, może sprzedać niewykorzystaną energię elektryczną wytworzoną przez niego w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej”, a w ust.2 tegoż artykułu przeczytać możemy dodatkowo: „wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w ust. 1, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej”.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Nie zostaniesz prosumentem!

Okazuje się, że prowadząc działalność gospodarczą nawet w innej branży, czy innym miejscu niż planowana mikroinstalacja, osoba fizyczna nie będzie mogła korzystać z udogodnień przewidzianych dla prosumentów.

Co gorsza, informację tę potwierdziło URE. Jakie udogodnienia ominą osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą? Przede wszystkim osoby takie nie mogą liczyć na zakup nadmiarowej energii elektrycznej przez operatora sieci.

Jak poinformował Departament Strategii i Komunikacji Społecznej URE: “Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca) powinna być uważana za taki podmiot w rozumieniu ustawy OZE również, gdy charakter tej działalności gospodarczej pozostaje bez związku z energetyką. W związku z tym przedsiębiorca, który rozdzielił oba miejsca (tj. miejsce prowadzenia działalności gosp. i miejsce położenia mikroinstalacji), nie będzie uważany z tego powodu za osobę fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej, o której mowa w art. 4 ust. ustawy OZE”.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Nie zostaniesz prosumentem! Ale czy na pewno? polskie prawo

Aby przekonać się, czy na pewno nie można korzystać z udogodnień przewidzianych dla prosumentów jeżeli prowadzi się działalność gospodarczą skontaktowaliśmy się z pracownikiem firmy EasySolar, która działa w branży fotowoltaicznej.

Jak udało się ustalić redakcji portalu easysolar-app.com w rozmowie z pracownikiem firmy EasySolar: znane są przypadki osób fizycznych, które korzystają z udogodnień przewidzianych dla prosumentów, a jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą.

Na potwierdzenie swoich słów pracownik EasySolar przesłał redakcji fragment umowy między osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą a ENEA S.A.

Co warte podkreślenia, Enea w odpowiedzi na zmianę terminu wejścia w życie rozdziału 4 Ustawy o OZE przygotowała regulacje odpowiadające przepisom wprowadzonym przez nowelizację, które dotyczyć będą okresu przejściowego (do końca I półrocza 2016 r.)

A dodatkowo:

Powyższe fragmenty umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej z OZE pomiędzy osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, a operatorem wyraźnie pokazują, że takowa sytuacja jest możliwa. Tylko dlaczego URE temu zaprzecza?

Co jeśli nie uda się podpisać umowy z operatorem?

Nie ma takiej sytuacji, z której Polak nie potrafiłby wybrnąć. Prowadzenie działalności gospodarczej staje sie coraz bardziej powszechne. Co zrobić, gdy znajdziemy się w tak trudnej pozycji? Wystarczy “przepisać licznik” na kogoś, kto działalności nie prowadzi i problem będzie doraźnie rozwiązany. polskie prawo

inż. PS

Sorry, the comment form is closed at this time.