Log In / Sign In

Spółdzielnie też mogą korzystać z programu PROSUMENT

Na temat spółdzielni solarnych zwanych też „ogrodami solarnymi” oraz o ogromnym zainteresowaniu tym przedsięwzięciem w USA pisaliśmy na łamach portalu easysolar-app.com pod koniec ubiegłego roku. W rozważaniach na temat spółdzielni energetycznych nie sposób pominąć faktu, że również mieszkańcy bloku (członkowie spółdzielni mogą zarabiać na fotowoltaice) a zatem pojawia się pytanie, czy spółdzielnia jako podmiot gospodarczy może ubiegać się o dofinansowania do swojego przedsięwzięcia w zakresie odnawialnych źródeł energii?

Systemy wsparcia dla spółdzielni zainteresowanych OZE

Okazuje się, że istnieje możliwość  pozyskania dofinansowania dla spółdzielni zainteresowanych OZE. Za przykład może posłużyć Wrocław, gdzie właśnie ruszył pilotażowy projekt w ramach programu Prosument. Już pod koniec maja br. na dachu wieżowca zarządzanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową Wrocław-Południe zostanie zamontowanych 153 paneli fotowoltaicznych. Umowa o wsparcie finansowe tego zadania podpisana została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na jakie dofinansowanie może liczyć spółdzielnia?

Fundusz wypłaci około 240 tys. złotych, w tym około 40 proc. z tej kwoty to bezzwrotna dotacja, pozostała część to niskooprocentowana pożyczka. Zaplanowana moc instalacji to 40 kW.

Jak spółdzielnia zagospodaruje wyprodukowaną energię elektryczną?

Energia elektryczna wyprodukowana przez system PV posłuży do oświetlenia części wspólnych budynku m.in. korytarzy, wind czy maszynowni. Spółdzielcy zamierzają sprzedawać nadwyżki energii do sieci. Wartością dodaną inwestycji będzie zmniejszenie emisji gazu cieplarnianego CO2.

Instalacja na wieżowcu przy ul. Świeradowskiej ma charakter pilotażowy, spółdzielcy planują budowę takich instalacji także na innych budynkach. Nowe inwestycje powstaną w ramach ogólnopolskiego programu PROSUMENT.

Przypomnijmy, że z środków z tego programu mogą korzystać wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. Do pozyskania są środki na budowę i instalacje m.in.: fotowoltaiki, źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych i mikrokogeneracji. WFOŚiGW we Wrocławiu otrzymał 25 mln złotych (w tym: 16 mln pożyczki i 9 mln zł dotacji) z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu PROSUMENT na Dolnym Śląsku.

inż. PS