Log In / Sign In

Elektrownia fotowoltaiczna – czy może stanowić zagrożenie dla środowiska?

Elektrownia fotowoltaiczna uznawana jest przez większość ekspertów za jedno z najbezpieczniejszych źródeł energii elektrycznej na świecie. Nie brakuje jednak opinii, że nie jest ona tak bezpiecznie jak może się to na pierwszy rzut oka wydawać. Dlatego też warto wiedzieć jakie potencjalne zagrożenie dla środowiska mogą mieć panele i móc tą wiedzą podzielić się z klientami.

1. Produkcja paneli fotowoltaicznych

Jak każde urządzenie elektryczne, panele PV wymagają dostarczenia w trakcie procesu produkcji wielu różnego rodzaju surowców. Surowce te muszą być oczywiście wcześniej wydobyte, co oczywiście nie jest obojętne dla środowiska naturalnego. Co więcej, w trakcie produkcji paneli dochodzi również do emisji takich związków jak SH4 który jest kilkukrotnie razy groźniejszym gazem cieplarnianym aniżeli CO2. Nie oznacza to jednak, że panele są brudnym źródłem energii. Dzięki długiej żywotności systemów PV ilość wyemitowanych gazów przypadających na jedną kWh i tak będzie dużo niższa niż w przypadku tradycyjnych źródeł prądu.

2. Oddziaływanie na środowisko w trakcie eksploatacji

Jedną z głównych zalet systemów fotowoltaicznych jest ich bezgłośna praca, której nie towarzyszy emisja jakichkolwiek szkodliwych substancji do otoczenia. Jedynym ryzykiem o którym warto wspomnieć w przypadku eksploatacji systemu jest pożar lub porażenie w przypadku uszkodzenia instalacji systemu PV jednak wypadki te są bardzo rzadkie i wynikają przede wszystkim z błędów wykonawczych

3. Elektrownia fotowoltaiczna do kosza czy do recyklingu ?

Wielu przeciwników systemów OZE uważa, że zużyte panele fotowoltaiczne w niedalekiej przyszłości będą stanowić dość spory problem na składowiskach odpadów. Nie jest to na szczęście prawdą. Obecne technologie pozwalają na odzysk nawet 90% surowców. Co więcej większość paneli wyjdzie z obiegu dopiero za kilkanaście lat czyli w momencie kiedy tego typu technologie odzysku będą znacznie bardziej dostępne.

Jak widać towarzyszące stosowaniu paneli skażenie środowiska jest wręcz marginalne co czyni je niezwykle bezpiecznym źródłem energii. Co więcej nieustanny rozwój tej technologii pozwala nam na coraz mniejsze zużycie surowców kopalnych w czasie produkcji modułów oraz coraz skuteczniejszy odzysk tychże cennych materiałów. Również sam proces produkcji staje się coraz przyjaźniejszy dla środowiska i renomowani producenci urządzeń PV mogą się pochwalić liniami produkcyjnymi o znikomym negatywnym oddziaływaniu na środowisko.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat opłacalności i projektowania systemów PV koniecznie dołącz do naszego darmowego webinarium!!!