Log In / Sign In

Nowelizacja ustawy o OZE posłuży energetyce węglowej

W minionym tygodniu Sejm zajął się przygotowanym przez Ministerstwo Energii i zgłoszonym przez posłów Prawa i Sprawiedliwości projektem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Zdaniem Ruchu “Więcej niż energia” projekt jest krokiem w tył dla rozwoju OZE w Polsce i zamiast na promowaniu energetyki obywatelskiej, koncentruje się na zwiększeniu wsparcia dla energetyki węglowej.

 Przyjęta w lutym ubiegłego roku ustawa o odnawialnych źródłach była daleka od ideału, ale zawierała dwie bardzo istotne zmiany. Pierwsza to system taryf gwarantowanych dla najmniejszych, przydomowych mikroinstalacji OZE, a druga to ograniczenie  wsparcia dla współspalania węgla z biomasą. Niestety wniesiony do Sejmu projekt nowelizacji ustawy uchyla te zmiany – mówi Wojciech Kukuła, prawnik Fundacji ClientEarth, jednego z inicjatorów Ruchu “Więcej niż energia”. nowelizacja ustawy o OZE

Organizacje wskazują, że nowelizacja w niedostatecznym stopniu wspiera rozwój energetyki odnawialnej, umożliwiając jednocześnie dotowanie instalacji wykorzystujących paliwa kopalne. Posłowie proponują, aby w systemie aukcyjnym mogły brać udział wszystkie rodzaje dedykowanych instalacji współspalania (w aktualnym brzmieniu ustawy o OZE mogłyby to być wyłącznie istniejące instalacje). Co więcej, projekt przewiduje przeprowadzanie odrębnych aukcji, w ramach sześciu różnych koszyków. W aż czterech z nich mogłyby  brać udział instalacje wykorzystujące paliwa kopalne.

 Ustawa o OZE powinna promować wykorzystanie czystej, zielonej energii. Powinna też tworzyć sprawiedliwe warunki do rozwoju energetyki obywatelskiej i wspierać zwykłych ludzi, samorządy, małe oraz średnie firmy w wytwarzaniu energii. Jeżeli mamy wspierać OZE to przede wszystkim korzyści powinny być kierowane w stronę obywateli, a w tym projekcie tego nie ma – podkreśla Anna Ogniewska z Greenpeace Polska.

Z okazji rozpoczęcia prac nad projektem Ruch “Więcej niż Energia” wysłał do wszystkich parlamentarzystów, którzy w ubiegłym roku poparli wprowadzenie taryf gwarantowanych dla mikroinstalacji, kartki przypominające o znaczeniu tego systemu wsparcia dla możliwości rozwoju energetyki odnawialnej przez zwykłych obywateli. Pod koniec kwietnia Ruch przekazał również do Sejmu ponad 30 tys. podpisów pod apelem dotyczącym rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce.

Analizę projektu nowelizacji ustawy o OZE można znaleźć pod tym adresem.

Ruch „Więcej niż energia” to szeroka koalicja społeczna działająca na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej. Łączy ponad 140 podmiotów: samorządów (od dużych miast jak Warszawa, Gdynia, Bydgoszcz czy Rzeszów do niewielkich gmin), instytucji samorządowych (m.in. Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP), naukowych (m.in. SGGW, Instytut Ochrony Przyrody PAN), organizacji społecznych i branżowych oraz ruchów miejskich przekonanych, że Polska potrzebuje poprawy efektywności energetycznej i rozwoju energetyki rozproszonej opartej o OZE. Ruch „Więcej niż energia” został zainicjowany przez ClientEarth, Greenpeace, Polską Zieloną Sieć i WWF.

Więcej niż energia  nowelizacja ustawy o OZE