Log In / Sign In

Nowelizacja ustawy – na czym ostatecznie stanęło?

W miniony piątek tj. 10.06.2016r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o OZE. Między politykami opozycji oraz partii rządzącej trwały i ciągle trwają gorące dyskusje na temat szans i zagrożeń jakie niesie za sobą wspomniana nowelizacja. Politycy opozycji, co nie powinno być zaskoczeniem, krytykują zmianę zainicjowaną przez polityków partii rządzącej (projekt poselski).

Nowelizacja oczami opozycji

W oczach opozycji nowelizacja jest krokiem wstecz i zamiast służyć rozwojowi odnawialnych źródeł energii, przyczyni się do rozwoju energetyki węglowej. Zdaniem Mirosława Kasprzaka (PSL): Ta ustawa zmierza do likwidacji energetyki obywatelskiej. W podobnym tonie wypowiadał się poseł nowoczesnej – Zbigniew Gryglas – nie są to rozwiązania dla OZE, ale “anty OZE”.

Nowelizacja w oczach partii rządzącej

Zdaniem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego: zaproponowane w ustawie rozwiązania otworzą drzwi dla energetyki obywatelskiej w Polsce. Dodał również, że: OZE jest dotowane przez wszystkich obywateli i przedsiębiorców. W Polsce na każde 100 zł rachunku, 12 zł przypada na OZE. Jak wyliczył minister, rocznie wsparcie rozwoju energetyki odnawialnej to ok. 4 mld zł. W Niemczech wynosi ono rocznie 24 mld euro.

Niemcy już się zastanawiają, jak daleko mogą pójść tą drogą i szukają nowych rozwiązań. My nie chcemy popełniać błędów poprzedników. Ta ustawa jest jedną z najnowocześniejszych w Europie, a jeśli weźmiemy pod uwagę (zapisane w niej) klastry (energetyczne), jest to najnowocześniejsza ustawa w Europie.

 Nam pozostaje czekać, ponieważ najlepszą weryfikacją przyjętych założeń będzie rynek.

 

Nowelizacja ustawy – na czym ostatecznie stanęło?

Zmian będące pochodną nowelizacji ustawy o OZE dotyczą wielu aspektów szeroko pojętej energetyki.

  • Nowela wprowadza nowy system aukcji. Wprowadzone zostały tzw. koszyki/grup technologiczne, które najbardziej promować (finansowo) będą produkcję energii odnawialnej, w warunkach stabilnej generacji. Wygranym tych zmian może być technologia współspalania biomasy z węglem, z kolei wiadomo już, że na nowym systemie aukcji najbardziej straci energetyka wiatrowa (również wobec przyjęcia ustawy o inwestycjach wiatrowych) oraz energetyka słoneczna.
  • W nowelizacji znalazły się również zapisy dotyczące tzw. drewna energetycznego oraz biomasy zanieczyszczonej, które budzą spore wątpliwości. Nawet Urząd Regulacji Energetyki zauważył, że wprowadzone zapisy mogą przyczynić się do trudnych do zweryfikowania nadużyć przy spalaniu biomasy w  elektrowniach i de facto wyłudzania wsparcia przysługującego za produkcję zielonej energii.
  • Ponadto, wprowadzono osobny obowiązek zakupu zielonej energii z biogazowni, co z pewnością poprawi sytuację finansową właścicieli biogazowni, ale wpłynie niekorzystnie na działających w systemie zielonych certyfikatów operatorów innych elektrowni OZE.
  • Dużym pozytywem uchwalonej w minionym tygodniu nowelizacji jest fakt, że wprowadza ona rozwiązania zmierzające do tworzenia lokalnych kooperatyw energetycznych – spółdzielni i klastrów energetycznych. Te podmioty mają wziąć udział w systemie aukcyjnym.

ENERGETYKA ROZPROSZONA

  • Głównym założeniem pomysłodawcy nowelizacji – Ministerstwa Energii – jest koncepcja, że prosumenci nie powinni sprzedawać nadwyżek wyprodukowanej energii, ale w zamian mogą czerpać korzyści ze swoistej wymiany barterowej z zakładem energetycznym, uzyskując opusty na odbieraną energię – przy uwzględnieniu określonego współczynnika. W trakcie przygotowywania nowelizacji zanosiło się, że wspomniany współczynnik dla instalacji do 10 kW wynosić będzie 0,7Dziś, wiem już, że ten współczynnik będzie bardziej korzystny dla prosumenta. W przyjętej noweli, znalazła się poprawka przygotowana przez posłów KUKIZ’15, która wygląda następująco:
  • Ponadto, dużym pozytywem uchwalonej w minionym tygodniu nowelizacji jest fakt, rozszerzenia definicji prosumenta o oprócz osób fizycznych będą mogły nimi być jednostki samorządowe, parafie, szkoły. Nowe przepisy upraszczają też przepisy związane z działalnością prosumencką.
  • Dziwić może fakt, że w nowelizacji ustawy o OZE znalazło się miejsce dla systemu wsparcia energetyki konwencjonalnej, czyli tzw. opłaty przejściowej (doliczana do rachunków za prąd), której wartość została podniesiona do 8zł miesięcznie. Opłata przejściowa jest dopisywana do rachunków za energię odbiorców końcowych i wynika z kosztów likwidacji kontraktów długoterminowych elektrowni.

Jakie plany na przyszłość?

Choć ustawa jeszcze nie weszła w życie (wejdzie 01.07.2016 r.), to rząd już zapowiedział jej nowelizację, dzięki której prosumentami będą mogli zostać mali i średni przedsiębiorcy.  Wiceminister energii Andrzej J. Piotrowski zapewnił, że resort nie ma “negatywnego nastawienia” do tego, by mali przedsiębiorcy mogli skorzystać z opustów, ale są to rozwiązania, których nie powinno się “robić nagle”

Treść przyjętej przez Sejm nowelizacji: 
Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 czerwca 2016 r.

inż. PS