Log In / Sign In

Chcesz zwiększyć uzysk z instalacji PV? Przenieś ją na wodę!

468f04_7091b5c88799438b88c9dd9fc1050ea6

Nawodna farma fotowoltaiczna

Choć farmy fotowoltaiczne lokalizowane na zbiornikach wodnych ciągle należą do rzadkości, w najbliższym czasie sytuacja powinna ulec zmianie. Głównym argumentem przemawiającym na korzyść instalacji na wodzie jest większy uzysk energii,  w stosunku do instalacji dachowej czy wykonanej na gruncie. O jakich wartościach jest mowa?

Korzyści instalacji fotowoltaicznej umiejscowionej na wodzie

Zanim zdradzimy, o ile większa jest produkcja energii z instalacji wykonanej na zbiorniku wodnym w stosunku do umieszczonej na gruncie czy dachu, przyjrzyjmy się bliżej korzyściom, jakie wynikają z nawodnej inwestycji.

Pierwszą i najważniejszą korzyścią jest wspomniana wcześniej, większa produkcja energii elektrycznej z takowej instalacji. Może to być pochodną chłodzenia instalacji poprzez wodę ze zbiornika.

Ponadto, jak wyliczyli deweloperzy, CAPEX inwestycji obniżają niższe koszty instalacji, a na poziomie operacyjnym uniknięcie kosztów związanych z zakupem/najmem ziemi.

Kolejna korzyść – środowiskowa – polega na zmniejszeniu ewaporacji, a także rozwoju alg.

23

Gdzie najwięcej instalacji PV na wodzie?

Pionierem, a zarazem liderem w budowie farm fotowoltaicznych na wodzie jest Japonia. Status lidera Japonia zawdzięcza przede wszystkim gęstej zabudowie oraz ograniczonej dostępności gruntów. Pozycja lidera, może wynikać z faktu, że japoński rynek PV w ostatnich latach rozwijał się bardzo prężnie.

Największa z realizowanych w Japonii nawodnych farm fotowoltaicznych ma mieć moc 13,7 MW. Projekt ten jest realizowany w mieście Ichihara, w prefekturze Chiba, przez konsorcjum, w skład którego wchodzi m.in. Kyocera.

0102_knds01

Rendering 13,7 MW farmy fotowoltaicznej w mieście Ichihara

O ile zwiększą się uzyski z instalacji fotowoltaicznej umiejscowionej na wodzie?

Jak wynika z przeprowadzonych przez lokalne władze rocznych badań na farmie fotowoltaicznej zainstalowanej na zbiorniku wodnym w Hyogo, w prefekturze Osaka, dzięki efektowi chłodzenia modułów fotowoltaicznych przez wodę, uzysk energii był w skali roku o 14 proc. większy niż w przypadku instalacji umiejscowionych na dachach czy na gruncie.

Zdaniem cytowanego przez Bloomberga eksperta z japońskiej firmy, która zajmuje się realizacją podobnych projektów, uzysk energii z pływających farm PV może być jeszcze wyższy – nawet o 30 proc. w porównaniu z instalacjami na gruncie.

Szansa dla Polski?

Warunki naturalne Polski, gdzie znajduje się ok. 7 tysięcy jezior o łącznej powierzchni równej aż 2813,77 km² (brane pod uwagę tylko jeziora o powierzchni większej niż 1 ha) są bardzo dobre i  mogą przyczynić się do efektywnego wykorzystania promieniowania słonecznego.

 

Inż. PS