Log In / Sign In

Metody finansowania instalacji fotowoltaicznych na świecie

Zyski uzyskane z finansowania fotowoltaiki

fot. Money, flickr.com

Każdy kto myśli o inwestycji w instalację fotowoltaiczną zastanawia się nad ekonomicznymi aspektami tego przedsięwzięcia. Nie jest tajemnicą, że finanse w fotowoltaice odgrywają kluczową rolę. Wiele osób obawia się, że mogą nie poradzić sobie z zakupem instalacji. W tym artykule przedstawimy najpopularniejsze na świecie metody finansowania instalacji solarnych.

Zakup ze środków własnych

Zakup to metoda, która zapewnia największe korzyści finansowe, jednak wiąże się ona z potrzebą posiadania znacznego kapitału już na starcie. Jest to więc metoda skierowana do inwestorów o dobrej kondycji finansowej, zainteresowanych jak największymi dochodami w przyszłości. Decydując się na stuprocentowy udział środków własnych przy zakupie, ważnym wskaźnikiem jest okres zwrotu z inwestycji, bowiem dopiero po tym czasie inwestycja zaczyna przynosić czysty zysk. Na dzień dzisiejszy dobrze dobrana instalacja fotowoltaiczna dla gospodarstwa domowego w Polsce, biorąc pod uwagę przewidywany wzrost cen energii elektrycznej w przyszłości,  zwraca się po około 10-13 latach. Okres eksploatacji instalacji to przynajmniej 25 lat, więc poza korzyściami środowiskowymi przynosi ona wymierne korzyści finansowe.

Kredyt

W Stanach Zjednoczonych jak i w innych regionach świata popularne są specjalnie dedykowane kredyty pod instalacje solarne. Banki, bądź inne instytucje finansowe i środowiskowe pomagają w uzyskaniu korzystnych warunków umów kredytowych. Jest to dobra opcja dla inwestorów nie posiadających wolnych środków, ale posiadających pewien majątek, który może stanowić zabezpieczenie kredytu. W wielu przypadkach roczna rata kredytu przez cały okres jego spłaty jest mniejsza niż oszczędności wynikające z instalacji fotowoltaicznej dzięki czemu inwestor ani przez chwilę nie jest ‘pod kreską’. W tej metodzie finansowania ważnym wskaźnikiem są roczne oszczędności, które po spłacie całego zadłużenia rosną w sposób znaczący.

Leasing

Kolejnym najpopularniejszym sposobem finansowania instalacji PV jest leasing. Jest to idealny sposób czerpania korzyści z fotowoltaiki przy zerowym wkładzie własnym i braku majątku. Zamiast płacić za instalację fotowoltaiczną, uiszcza się jedynie stałą miesięczną opłatę.  Oczywiście wiąże się to z mniejszymi korzyściami finansowymi, jednak wciąż będą to wymierne oszczędności. Co więcej, korzystający, czyli leasingobiorca jest zabezpieczony na wypadek jakichkolwiek problemów czy awarii, ponieważ to finansujący (leasingodawca) jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie instalacji.

Metody finansowania – która  jest najlepsza?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Każda metoda ma swoje zalety, które będą miały różne znaczenie dla różnych inwestorów, dlatego każdą inwestycję należy rozpatrywać indywidualnie. Co więcej, nie wszystkie metody dostępne są w każdym kraju czy regionie, dlatego warto zorientować się jakie są najlepsze dostępne warunki finansowania fotowoltaiki dla danej lokalizacji.