Log In / Sign In

Zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach projektu Ekoinnowacje drogą do efektywności energetycznej przedsiębiorstw, odbywające się w Radomsku w dniach 19-20.01.2015. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w

Atende będzie ubiegać się o kolejne kontrakty na dostawę oprogramowania do firm energetycznych. Spółka weszła na ten rynek dzięki współpracy z Energa Operatorem przy projekcie instalacji inteligentnych mierników energii (tzw. smart metering). Bez IT nowoczesna energetyka jest niemożliwa – przekonuje prezes Atende