Zaloguj się / Zarejestruj się

Czy aplikacja może zostać wykorzystana w projektach budowlanych np. przy projektowaniu przyłączy?

Aplikacja EasySolar nie jest typowym programem projektowym, typu Autocad, pozwalającym wykonać projekt budowlany.

Aplikacja służy głównie do wykonywania wstępnych koncepcji, wizualizacji oraz obliczeń ekonomicznych potrzebnych na etapie sprzedaży i jest przewidziana głównie do instalacji domowych oraz małych i średnich instalacji przemysłowych, również farm – do około 500 kWp.