Zaloguj się / Zarejestruj się

Instrukcja projektowania paneli na przykładzie dachu skośnego przy użyciu zdjęcia obiektu.

Instrukcja krok po kroku projektowania na zdjęciu dachu skośnego.

1. Stwórz nowy projekt, a następnie wybierz opcję wizualizacji na zdjęciu dachu skośnego

2. Wybierz zdjęcie na którym wykonujesz projekt. Aplikacja automatycznie rozpoczyna proces od rysowania powierzchni na której mają znaleźć się panele PV.

3. Wyznacz obszar klikając na wierzchołki interesującej Cię powierzchni.

Po wyznaczeniu powierzchni, na której mają znajdować się panele możemy przejść do kolejnego kroku – ustawień powierzchni pod panele.

Po prawej stronie mogą Państwo ustawić kąt nachylenia paneli(1), a także azymutu(2), zmienić orientację paneli(3), nazwę(4) i wybrać interesujący model paneli(5). W razie pomyłki obszar można dowolnie zmieniać przeciągając dowolne czerwone punkty lub usunąć całkowicie przyciskiem kosza(6).

W razie potrzeby dużej dokładności rysunek można przybliżyć lub oddalić za pomocą przycisków „+” oraz „-„ lub scrollem myszki.

Zależność kąta nachylenia paneli oraz ustawienia azymutu do całkowitej produkcji energii elektrycznej został opisany tutaj!

W wyborze modelu paneli mogą Państwo korzystać z rozbudowanej bazy producentów w magazynie ogólnodostępnym (1) , a także dodać swój własny panel (3) podając jego podstawowe parametry. Wszystkie dodane znajdują się w magazynie firmowym (2).

Należy pamiętać, iż tylko osoba z uprawnieniami administratora może dodawać panele do magazynu firmowego oraz ma ona możliwość ustawiania uprawnień dostępu dla pracowników, tj. mogą oni mieć dostęp tylko do magazynu firmowego lub do wszystkich paneli magazynu ogólnodostępnego.

4. Ustalenie perspektywy.

Po przejściu w Dostosuj perspektywę pojawia się błękitna siatka perspektywy. Należy ją ułożyć w taki sposób, by odwzorowywać ułożenie dachu na zdjęciu, a także by można było podać znane wymiary, np. wysokość dachu oraz jego długość. Może to być również okno dachowe lub znana ilość dachówek o znanych rozmiarach. Linie siatki odzwierciedlają ułożenie paneli na dachu.

By mieć pewność, że panele zostaną wygenerowane równo można ułożyć linie siatki tak, by pokrywały się z linią dachówek.

W tym miejscu polecamy Państwu również zapoznać się z instrukcją Dostosowywania perspektywy wizualizacji na zdjęciu dachu skośnego dostępną tutaj.

5. Wygenerowanie paneli i edycja rozmieszczenia.

Po naciśnięciu Wygeneruj panele aplikacja automatycznie przenosi nas do edycji ich rozmieszczenia.

Opcja Edytuj rozmieszczenie pozwala nam cofać lub przywracać(1) wykonywane ruchy, przesuwać zdjęcie(2) na którym wykonujemy projekt, zaznaczać wiele paneli(3),  duplikować zaznaczone panele(4), usuwać wybrane panele(5). Aplikacja pokazuje nam również ile paneli użyliśmy oraz jaką moc jesteśmy w stanie z nich wygenerować (6).

Dzięki opcji zaznacz wiele paneli(3) możemy wybrać część ogniw i następnie zduplikować(4) lub usunąć(5) elementy. Mając zaznaczone panele możemy je dowolnie umiejscowić na dachu projektowanego budynku. Aby anulować zaznaczenie danego panelu/paneli, mając wybraną opcję zaznacz wiele paneli (3), trzeba odznaczyć każdy panele po kolei; natomiast mając wybrane panele bez opcji zaznacz wiele(3) wystarczy nacisnąć dowolne miejsce na zdjęciu.

Należy pamiętać, że po każdej edycji położenia paneli i/lub zmianie parametrów trzeba ponownie Wygenerować panele.

6. Zapisanie projektu.

Przy zapisie pamiętać trzeba o odpowiednim wykadrowaniu zdjęcia. Aplikacja zapisuje projekt w takim stanie, w jakim pozostawimy podczas tworzenia. Dla lepszego efektu wizualnego najlepiej obraz odpowiednio przybliżyć oraz wyśrodkować

To był ostatni krok instrukcji o projektowaniu na zdjęciu dachu skośnego. Kolejnym etapem projektu jest jego wycena, która została omówiona w osobnej instrukcji tutaj. Jeśli w dalszym ciągu napotykasz problemy przy tworzeniu swoich projektów skontaktuj się z nami przy użyciu Chatbot’a (prawy dolny narożnik), obejrzyj jeden z naszych poradników tutaj lub umów się na darmowe szkolenie online: link.

Zdjęcie wykorzystane do projektu jest projektem firmy zewnętrznej: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-jablonkach-4-p-m3512263ccce00