Zaloguj się / Zarejestruj się

Mam wykupiony dostęp dla pracowników mojej firmy, lecz nie mają oni dostępu do aplikacji (nie mogą się zalogować).

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy wykupiona wersja abonamentu pozwala na dodanie kolejnego pracownika (mając wersję podstawową możemy mieć max. 2 użytkowników; jeśli z aplikacji korzystać będzie 3 użytkowników należy dokupić dostęp dla kolejnej osoby).

Następnie, należy sprawdzić czy nowemu użytkownikowi zostało wysłane zaproszenie z konta administratora / właściciela. (przykład poniżej)

Jeśli pracownikowi zostało wysłane zaproszenie, w zakładce Pracownicy, wyświetlona zostanie odpowiednia informacja – „w oczekiwaniu”. Po zaakceptowaniu zaproszenia i stworzeniu konta, informacja ta przestanie się wyświetlać.

Proces zakładania konta „z zaproszenia” został wytłumaczony wyżej. Jeśli nie widzi maila z zaproszeniem, warto sprawdzić folder SPAM.