Zaloguj się / Zarejestruj się

Obiekt nie jest obrócony idealnie pod względem wschód-zachód. Kąt azymutu jest zbyt mały.

Powyżej 90 stopni system blokuje dalszą zmianę kąta z uwagi na algorytmy, które nie są dostosowane do liczenia uzysków z paneli obróconych na północ. W tym momencie nie ma możliwości ustawienia paneli w ten sposób. Staramy się zaradzić temu problemowi i postaramy się to poprawić w kolejnej aktualizacji aplikacji.

Tymczasem, rozwiązaniem mogłoby być ustawienie azymutu w druga stronę np. na -89 stopni – uzyski będą minimalne większe.