Zaloguj się / Zarejestruj się

Po zalogowaniu użytkownicy widzą wszystkich klientów i przygotowane projekty.

Najprawdopodobniej użytkownicy mają ustawienia Administratora lub zostały zmienione im uprawnienia na dostęp do wszystkich klientów. Ustawienie można zmienić z głównego konta właściciela po zalogowaniu się w zakładce „Pracownicy”.